Mihályi Molnár László, a város szülötte volt a rimaszombati Három Rózsa Kávéház vendége egy előadás erejéig: Szemfényvesztések a XX. század történelmében címmel. A zsúfolásig megtelt helyszín közönsége megdöbbenéssel hallgatta, hogy milyen hazugságokat tanítottak nekik az iskolákban, de azóta is mennyi valótlanság, ferdítés és szándékos félrevezetés szennyezi a sajtót, könyvkiadást és a közoktatást egyaránt.

 

A propaganda és a tömegtájékoztatás jelentős mértékben olyan csoportok, és nemzetközi titkos társaságok, világuralomra törtető bankok, és szabadkőműves, cionista szervezetek kezében van, amelyek elsőrendű szándéka a keresztény egyház, és erkölcsi értékrend felszámolása, valamint a magyar nemzet szétzüllesztése és eltiprása. Ezek a célok álltak az I. világháborúval fedezett világfelosztó tervek mögött, a trianoni döntés valódi szándékában is. Másfél órába nem szerepelhetett részletesen minden kérdéskör, de az előadó alapos tájékozottsága révén olyan kérdésfelvetések felé nyitotta meg a kíváncsiak érdeklődését, amelyekre a választ néhány olyan sarokba szorított honlapon is megtalálhatják, mint például a Kárpáti Harsona (az est médiapartnere), ahol a szerzőnek száznál több írása, tanulmánya szerepel eddig, de ebben a témakörben, a lapban bő anyagot találhatnak. Nem véletlenül, mert főmunkatársa a honlapnak, és ott volt az esten HÁZIK ZOLTÁN, a honlap főszerkesztője is, és helyettese DR. KOLLÁR LAJOS büntetőjogász, aki az estet VASKŐI KÁROLY házigazda (a Tompa Mihály Klub polgári társulás, Rimaszombat elnöke) köszöntője után megnyitotta. Még egy váratlan meglepetés is gyarapította az estet, hogy megérkezett PATRUBÁNY MIKLÓS, a Magyarok Világszövetsége elnöke, aki csupán erre az előadásra utazott le Budapestről. Megerősítette és kiegészítette az elhangzottakat, és egy olyan örömteli hírrel szolgált, hogy éppen a hiányos ismeretek, és a magyar szellemiségtől távoli történelemkönyvek miatt egy új sorozat jelenik meg: Magyarságtudományi tanulmányok címmel, s immár havonta a Felvidéken is beszerezhető lesz csekély 1,6 € áron, hogy igaz képet kaphassunk történelmünkről. Az első kötet mindjárt azzal foglalkozik, hogy miként és milyen körök szándéka miatt tagadták le a magyar nemzet hiteles ősi kulturális örökségét, vagyis miért lettünk finnugorok (holott turáni, szkíta, hun, avar rokonságunk vitathatatlan). A Kárpáti Harsona vállalta e sorozat közvetítését az érdeklődők felé. Az est végén MIHÁLYI MOLNÁR LÁSZLÓ dedikálta a legutóbbi Napszentület című kötetét.

Az érdeklődés valamint a téma bősége is indokolja, hogy újabb előadások gazdagítsák a kilencven éve mostohák kezére juttatott rimaszombati magyarok ismereteit.

Forrás: Kárpáti Harsona