Két napig Ipolynyék ad otthont a Szlovákiában élő nagyobb nemzeti közösségek és etnikai csoportok vezetőinek, akik Hrubík Bélának, a szlovák kormány Kisebbségi Tanácsa magyar tagja meghívásának tesznek eleget. Képviseltetik magukat a hazai ruszinok, ukránok, németek, csehek, romák képviselői, a magyar nemzeti közösség nevében pedig Hrubík Béla, a Csemadok elnöke, valamint Petőcz Kálmán, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője lesz jelen a tárgyaláson. A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadását a köztársasági elnök újévi fogadásán a Csemadok vezetői, Hrubík Béla és Duka Zólyomi Árpád kezdeményezték, írásos formában is kérve Ivan Gašparovič államfőt, teremtsen fórumot a kisebbségi szervezetnek egy ilyen fontos jogszabály előkészítéséhez. Hrubík Béla, a legnagyobb taglétszámú szervezet, a Csemadok elnöke, az ipolynyéki találkozó házigazdája előzetes egyeztetések alapján szervezte meg a kétnapos tanácskozást, amely az első, de fontos lépést jelentheti a gyakran különböző érdekek közös halmazának kidolgozásában.
A mostani tanácskozás témája a szlovákiai kisebbségek jogállásáról szóló törvény, a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának a szlovák jogrendbe való beemelése, valamint a kisebbségi kultúrák finanszírozása. A tanácskozás képviselői egy közös javaslatcsomag elkészítését tervezik, melyben kiemelten foglalkoznak a kisebbségek jogállásával, a hiányzó intézmények megteremtésének lehetőségével, illetve az ennek működtetéséhez szükséges anyagi háttér biztosításával.
(A tanácskozás március 23-án, kedden 11.00 órakor, sajtótájékoztatóval ér véget, melyre tisztelettel várják a hazai sajtó képviselőit a szervezők.)

Al, Felvidék Ma