Az Európai Bizottság szerint Szlovákiának jelentős tartalékai vannak az invesztíció területén, elsősorban ami az oktatásügybe és a kutatásba történő befektetést illeti. A szomszédos országokhoz képest ugyanis a bruttó hazai termék (GDP) alig pár százalékát fekteti a szlovák állam az oktatásügybe, ami a környező országokhoz viszonyítva nagyon alacsony arány, és kevesebb, mint az uniós standard.

Az Európai Bizottság mindezt a Szlovákiára vonatkozó Program és stabilitás 2009 és 2012 közt című tanulmányban fejti ki. „Az ösztönző kormányberuházások aránya a kiadásokhoz képest és a szomszédos országokkal összehasonlítva, alacsony” – állapítja meg az Európai Bizottság tanulmánya, mely szerint nem csupán az oktatásügyre fordított pénz alacsony, de a környezetvédelemre sem jut elég pénz. A kritikán túl azonban a Bizottság kiemel néhány tervezett, pozitívnak értékelt lépést is, mint például bizonyos minisztériumok összevonását vagy az információs technológiák jobb kihasználását a közszférában. „Annak ellenére, hogy ezek a kezdeményezések még csak a kezdeti stádiumban vannak, a megfelelő irányba mutatnak” – mutat rá az Európai Bizottság.

HN, Felvidék Ma