A lengyel-magyar barátság napjának „előestéjén” , március 19-e és 20-a között félszáz felvidéki magyar járt Varsóban a lengyelek tavalyi királyhelmeci, nagycsalomjai és ipolynyéki látogatását viszonozva. A vendégek akkor köszönték meg földönfutó honfitársaik befogadását a 2. világháború idején.

A delegációt Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke vezette, és ott volt a küldöttségben Nagy Mihály nagycsalomjai polgármester is – faluja számos lengyelnek nyújtott annakidején oltalmat. Elkísérte a delegációt a ragyolci Nógrád Néptánccsoport, a lukanyényei citerazenekar és két jónevű Ipoly menti borász: Czelleng András és Zsigmond László is. A ragyolciakkal Varsóba érkezett György Péter polgármester, mkp-s megyei képviselő is.

A látogatás első helyszíne a varsói magyar nagykövetség volt, ahol Molnár Imre, az intézmény tanácsosa várta a vendégeket, akiket Kiss Róbert nagykövet üdvözölt. A szívélyes fogadtatás után egymást követték az események: a magyar vonatkozású emléktáblák koszorúzásai, találkozások meghatározó lengyel személyiségekkel, két ünnepi műsor és Jerzy Popieluszko vértanú sírjának és múzeumának megtekintése. Hrubík Béla Molnár Imre társaságában felkereste Jozef Roman Maj prelátus urat is, aki Esterházy János boldoggá avatásának útját egyengeti a Lengyel Katolikus Egyház képviseletében. A megbeszélésen elhangzott, hogy Esterházy János szobrot kap a lengyel fővárosban. Élmény volt katonai tiszteletadás mellett megkoszorúzni Varsó központjában id. Antall József emléktábláját – a későbbi miniszterelnök édesapja számos lengyel és zsidó menekültet mentett meg. A koszorúzáson megjelent Jan Ciechanowsky veteránügyi miniszter; a lengyel köztársasági- és miniszterelnök megbízottja, a Varsói Helyőrség parancsnoka, valamint Kiss Róbert nagykövet. A magyarok a koszorúzások után mindig dalra fakadtak – Kossuth-nótákat énekeltek. Remekül sikerült a két műsoros találkozó is. Az egyiket a Szent István plébánia mellett működő Názáreti Iskolanővérek líceumában tartották, majd a líceum kertjében megkoszorúzták Korompay Emánuel emléktölgyét. Korompay Emánuelnek lengyel felesége volt, s ő második hazájához is hű maradt, a lengyel tisztekkel együtt végezték ki Katynban. Korompay Emánuelnek köszönhető a Varsóban ma is működő magyar tanszék megalapítása. Kiválóan sikerült a lengyel-magyar barátság tiszteletére rendezett nagyszabású est is, melyen a már említett személyiségeken kívül megjelent a Tarnowski család egyik leszármazottja és Helena Jacosová, a varsói Szlovák Intézet igazgatója. A forró hangulatú est műsorvezetője Molnár Imre nagykövetségi tanácsos volt, akinek oroszlánrésze van a lengyel-fel vidéki magyar találkozó sikerében, és aki a varsói tartózkodás lelke volt. Beszédet mondott Hrubík Béla, aki a Szlovákiában élő magyarság és a lengyelek közötti kapcsolatok továbbépítését szorgalmazta, különös tekintettel Esterházy személyére. Szólt a teltházas közönséghez Jan Ciechanowski miniszter, valamint a 97 éves egykori menekült, Jan Stolarski. A lukanyényei citerazenekar és a ragyolci Nógrád Néptánccsoport sok tapsot kapott az ünnepi esten is. Velük együtt szerepeltek a ragyolciak lengyel partnerei , csattanóként a magyar fiúk lengyel lányokkal ropták. Nagy keletje volt Czelleng András és Zsigmond László borainak. Külön fejezetet érdem el a Jerzy Popieluszko sírjánál eltöltött idő. Nyughelye nem a temetőben van, hanem a 37 évesen, 1984-ben brutálisan megkínzott, majd meggyilkolt atya egykori lakásával szemben. Nyugvóhelyét temetése óta őrzik a Szolidaritás tagjai attól tartva, hogy a vértanú földi maradványait megbolygatják. A sírnál Severyn Jaworski, a Szolidaritás egyik volt vezetője emlékezett munkatársára és barátjára.

A Varsót megjárt küldöttség utazásának költségeihez hozzájárult a nagycsalomjai, ipolynyéki, ipolyhídvégi, ipolybalogi, ipolykeszi, kóvári, ragyolci, lukanyényei községi hivatal, a Csemadok Országos Választmánya, Mészáros Alajos, az MKP európai uniós képviselője és számos magánszemély. A két nemzet közötti barátságot ápoló személyiségek Kutak Adrienn gyönyörű kerámia emlékplakettjét kapták munkájuk elismeréseként – tájékoztatta a tudósítót Molnár Csaba utazásszervező.

Felvidék Ma, Batta György

További képek Képgalériánkban tekinthetők meg.