Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettes, aki egyben a szlovákiai kisebbségek ügyeinek is felelőse, a Pravda című napilapnak arról nyilatkozik, hogy Sólyom László kijelentése erősen revizionista és magyar gettót vizionál Szlovákiában.
Čaplovič újabb támadásnak minősíti a magyar köztársasági elnök kijelentését, miszerint Szlovákiában a magyaroknak idegen nyelvként kellene tanítani a szlovák nyelvet, így jobban elsajátíthatnák azt. A kisebbségekért felelős, de sokszor kisebbségellenes politikus szerint Sólyom László követelése azért is veszélyes, mert egynyelvű, azaz magyar tömböt hozna létre nemcsak Szlovákiában, hanem az egész Kárpát-medencében, így újra fellángolhatnak a revizionista hangok a magyar nemzet újjáegyesítése kapcsán. Dušan Čaplovič nem zárkózott el az elől sem, hogy a szlovák nyelv minőségének emelése szempontjából bizonyos szaktantárgyakat kizárólag csak szlovákul oktassanak.

Felvidék Ma