Erős középréteg, korszerű állam, párbeszéd és megértés. Ezek a kulcsszavai az SZDKU választási programjának, amelyet ma fogadott el a párt programalkotó kongresszusa.

Teremtsünk kedvező légkört az országban, legyünk megértők és következetesek, alkossunk egy jobb hazát, Isten segítségével – mondta a párt választási listavezetője, Iveta Radičová a program elfogadását követően. Elmondta: egyetlen olyan ígéret nem került papírra, amelyet négy év alatt nem lehetne valóra váltani. Több intézkedést már eddig is javasoltak, csak a most hatalmon lévő kormány meg sem hallgatta azokat. Radičová a szociális jellegre és az igazságosságra építő programról beszélt. A rászorulókat segíteni fogják, a munkavégzőknek pedig olyan feltételeket és szolgáltatásokat ígérnek, amelyek elviselhetőbbé teszik életüket. Ha kell, korlátozni fogják a monopóliumokat, és közbelépnek ott, ahol a piac deformálná a viszonyokat és problémákat okozna.
A középosztály és a fiatal családok támogatása alappillér a programban. Az SZDKU támogatni kívánja azokat, akik tudnak és akarnak dolgozni. Az elégedett családot az egészséges társadalom alapjának tekinti, a gyermekek egészséges fejlődését ezért szeretné a gyermekgondozási szabadság idejének növelésével támogatni. A munkaviszonyból szülési szabadságra menő nők esetében egy évig keresetarányos gyermekgondozási díj járna. Bevezetné az apák szabadságát, a munkáltatókat pedig családbarát bánásmódra ösztönözné. A gyermekgondozási segély összegét növelné, lehetővé tenné, hogy azok a szülők, akik a gyes mellett munkavégzésre is képesek, részmunkaidőben dolgozhassanak is. A gyermekgondozási segély folyósítását kiterjesztené a nagyszülőkre-rokonokra, ha a szülők munkába lépnének, és kisgyermekük ellátását rájuk bíznák, s ehhez nem kellene iparengedélyt kiváltania a nagymamának. Kiterjesztené az SZDKU az állam nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségét a betegállományban töltött időre minden biztosított esetében.
A tudásalapú társadalom kerülne célpontba. 18 éves korra emelnék a tankötelességet, a családi pótlék folyósítását a rendszeres iskolalátogatáshoz kötnék. A hosszú távon munkanélküliek esetében megteremtenék annak a feltételeit, hogy a munkavégzésért kapott alacsony bér mellett a szociális segélyt is folyósítsák az érintetteknek, mert ezzel a munkavállalási hajlandóság is nőne.
A bürokráciai egyszerűsítésével javítanák a foglalkoztatás feltételeit, az iparosoknak ún. engedélyt vezetnének be egyszerűsített adó- és járulékfizetési rendszerrel. Az SZDKU évi egy százalékkal csökkentené az adót, 15 százalékra, rugalmassá tenné a munkavállalást, újra kötelező lenne a II. nyugdíjpillér, kétéves gondolkodási idővel.
Javítani kívánja a párt a szociális, az egészségügyi, az oktatási, a tudományos és kulturális szolgáltatásokat. A befizetett adókért sokkal jobb minőségű közszolgáltatás jár a bíróságoktól, a rendőrségtől, a hivataloktól és más közszolgálati intézményektől, áll a programban. Egységesítenék az adó- és járulékbeszedést.
Az SZDKU meggyőződése, hogy amennyiben szigorúan és következetesen dolgozna az állami szféra, 430-460 millió euró éves kiadással egy hatékony és igazságos szociális ellátórendszert tudna fenntartani Szlovákia, eladósodás nélkül, az adóterhek csökkenése mellett is.
A párt a kampányban a programokról szeretne vitázni.

Felvidék Ma, gy