Kassa történelmi, patinás központjának egyik látványossága az egykori jezsuita, ma premontrei templom. A templom 1671-1681 között épült. Báthory Zsófia, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye építtette az 1650-ben Kassára telepített jezsuiták számára, a Szentháromság tiszteletére.

A jezsuiták 1773-ig bírták. Ekkor a rendelt feloszlatták és 1811-ben a premontreiek kapták meg a templomot a mellette álló rendházzal együtt. 1998-ban a premontreiek újra átvették.
A templomot ez elmúlt években szépen restaurálták úgy kívülről, mint belülről, nem feledkezve meg a berendezésről sem. A sekrestye egyik szekrényét márciusban szállították el. Banykó Attila Joachim szerzetes egy talicskányi szemetet gyűjtött össze, amit azután alaposan megrostált. El lehet képzelni, milyen meglepetés érte, amikor két ereklyetartót talált. Az egyiken csak két betű olvasható: EX, de a másik kétség kívül Szent István ereklyéjét tartalmazza, amint a felirat is mutatja: Stephani regis Hungariae. A felirat között egy háromszögletű csontdarab látható.

Felvidék Ma, Balassa Zoltán


A Szent István-ereklye a pecséttel


Szent István ereklyéje


Az ismeretlen ereklye