Megkésve reagált ugyan az MKP a magyar tanítási nyelvű iskolák szlováknyelv-oktatását ért legújabb kormányzati támadásra, de mint Szigeti László oktatási alelnök elmondta: nem akarták támogatni, hogy egy régóta vajúdó szakmai kérdésből magyar-szlovák választási kampánytémát kreáljon Szlovákia. Szándékuk nem járt sikerrel. Ma tehát elmondta: az MKP-nak célja, hogy a szlovák nyelv oktatásának minősége javuljon, elég hosszú ideje ezen is fáradozik, nem sok sikerrel. Ha a kormány szándéka mögött őszinte igyekezet állna, már jóval korábban hozzákezdhetett volna a minőségjavító intézkedések bevezetéséhez, nem a választási kampányban kellett volna egyik napról a másikra elfogadni egy olyan tervezetet, amelyhez hozzá sem szólhatott a szakma, holott kizárólagos szakmai-módszertani kérdésekről van szó.
Szigeti leszögezte: az MKP nem ért egyet azzal, hogy politikai nyomás alá helyezzék az iskolákat. Elutasítja, hogy a szlovák nyelv óraszámának emelésével akarják javítani az államnyelv-ismeretét, kizártnak tartja, hogy más tantárgyakat szlovák nyelven tanítsanak ennek érdekében, és azt is elutasítja, hogy a második világnyelv oktatásának rovására tegyék ugyanezt. Helyette támogatja, hogy a nemzeti kisebbségek anyanyelvi iskoláiban kiscsoportos (osztott osztályokban) formában tanítsák az államnyelvet, hogy minden gyerek folyamatosan szerepelhessen a tanórákon. Támogatja, hogy új oktatási program szerint és új módszertannal tanulják a szlovák nyelvet, amelyben nagyobb szerepet kap a kommunikáció. Támogatja az innovációt: új tankönyveket, munkafüzeteket, módszertani segédanyagokat, és az informatikai technológiák alkalmazását. Támogatja, hogy a pedagógusképzésben vezessenek be új módszertan-oktatást azoknak a leendő szlovák szakosoknak, akik nem szlovák anyanyelvű gyerekeket fognak tanítani. Támogatja, hogy az oktatási tárca különítsen el forrásokat a kisebbségek anyanyelvi iskoláiban szlovákot tanító pedagógusok továbbképzésére, mert eddig ezt Mikolaj miniszter nem vette fel a pedagógus-továbbképzés programjába sem. Alapvetően fontosnak tartja az MKP, hogy az ország kormányzata teremtsen kedvező társadalmi klímát a kisebbségek számára is, hogy viszonyuk pozitív lehessen az államnyelvhez. A módszertani kérdésekről pedig az oktatási kormányzat kezdjen korrekt párbeszédet az érintett iskolákkal és a szakemberekkel minden szinten. Szigeti nyomatékosan megfogalmazta: az oktatásnak, ha valóban hatékonnyá kívánják tenni, az idegennyelv-oktatás módszertanára kell épülnie. Szakmai megoldásokra van szükség, nem politikai beavatkozásokra.
Újságírói kérdésekre válaszolva a volt oktatási miniszter kifejtette még: nincsenek riasztó hiányosságok a magyar iskolások szlováknyelv-tudásában. A hosszú ideje folyó hivatalos szakmai ellenőrzések nem igazolják, amiről a kormánykoalíciós politikusok most beszélnek. Azt pedig egyenesen kizártnak tartja, hogy a Mikolaj miniszter által beígért ellenőrzés-dömping éppen a választási kampány kellős közepén fogja „megszülni” az egyedül elfogulatlan és objektív értékelést.

Felvidék Ma, -gyr-