Az Állami Tanfelügyelőségnek soron kívüli ellenőrzést kell tartania a magyar tanítási nyelvű szlovákiai iskolákban a szlovák nyelvismeret speciális felmérése céljából. Ez a szlovák kormány és Ján Mikolaj oktatási miniszter válasza Sólyom László magyar köztársasági elnök azon kijelentésére, hogy a magyar kisebbségnek idegen nyelvként kellene tanulnia országa államnyelvét. „Azt tapasztaljuk, hogy a szlovák nyelvismeret eredményei – főként a magyar iskolákban – nem jók“ – mondta a tárcavezető azt követően, hogy a kormány egyhangúlag megszavazta az államnyelv oktatása minőségének javításáról szóló tervezetet a kisebbségi iskolákban. A javaslat csak ma reggel jelent meg a kormányülés napirendi pontjai között, és arra sem volt idő, hogy tárcaközi egyeztetésre bocsássák. Mikolaj ezt azzal magyarázta, hogy a lépés sürgős volt. „A Magyar Köztársaság elnökének kijelentései, melyekkel keményen megtámadta az oktatás színvonalát, ránk kezdeményezőleg hatottak, és én kötelességemnek tartottam reagálni“ – mondta.

Május végéig a minisztérium tanfolyamokat szervez a kisebbségi iskolákban szlovák nyelvet oktató pedagógusok számára. „Az Állami Tanfelügyelőség jelentéséből az tűnik ki, hogy a szlovák nyelv ismeretének szintje alig haladja meg az 50 százalékot. Ezek riasztó eredmények, és a tanfelügyelőségnek foglalkoznia kell a problémával“ – indokolta a döntést Mikolaj, aki szerint a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelvoktatás színvonala egyre jobban hanyatlik.
Mikolaj a javaslat előterjesztése után nem tart a szlovák-magyar viszony elmérgesedésétől. „Miért? Azzal, hogy nem ismerik az államnyelvet? Ellenkezőleg, úgy vélem, ez csak erősítheti a viszonyt“ – vélekedett Mikolaj.

SITA, Felvidék Ma