Martoson április 25-én a második világháború martosi zsidó áldozataira emlékeztek a községben, valamint a sor került az áldozatok síremléktáblájának megáldására is a római katolikus és a református egyház, valamint a zsidó hitközség részéről
A megjelenteket Szénási Szilárd református lelkész köszöntötte, majd a 90. zsoltár 1-2 versének eléneklése után Szénási Lilla lelkésznő Kassák Lajos: Szólunk a békéről című versét szavalta el. Keszeg István, Martos község polgármesterének gondolatai után ThDr. Karaffa János ímelyi plébános szólt a jelenlevőkhöz. A katolikus lelkipásztor szólt a második világégés borzalmas diktatúráinak embertelen szörnyűségeiről, valamint kiemelte a zsidómentő katolikusok szerepét, így pl. Salkaházi Sára, Slachta Margit és Esterházy János segítségnyújtását, amelyet az adott rendszerben halálbüntetéssel sújtottak. A komáromi zsidó hitközség részéről Ing. Pasternák Antal elnök, a református gyülekezet részéről pedig Szénási Szilárd tiszteletes szólt a jelenlevőkhöz.
A három egyházi felekezet a beszédek után megszentelte és megáldotta az emléktáblát a helyi ravatalozó falán.

Felvidék Ma