A hazafiasság törvénybe iktatása ellen tiltakoztak sok helyen Dél-Szlovákiában. A parlamenti szavazás napjára eredetileg a szlovák oktatási intézményvezetők és fenntartók, valamint a Pozsonyban újra tüntető egyetemi hallgatók szervezeteinek felhívása nyomán a tiltakozáshoz csatlakoztak a szlovákiai magyar iskolákhoz kötődő civil szervezetek, a Csemadok és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. Mint kiderült: döntően csak az utóbbiak vették komolyan a véleménynyilvánítást. A Galántai és Vágsellyei járás iskoláinak zömében megtartották a tiltakozó összejöveteleket a hazafiassági törvény újbóli megtárgyalása és elfogadása ellen.
Galántán a Kodály Zoltán Alapiskola bejáratánál a tanítás megkezdése előtt gyülekeztek a szülők, sajnos nem nagy számban (kb. 20-25 fő). A megmozduláson részt vett Mézes Rudolf, az SZMSZSZ országos elnöke is, a Csemadok Galántai Területi Választmányának titkára, továbbá az iskola igazgatónője és néhány pedagógus, valamint az iskola mellett működő szülői szövetség központi tanácsának tagja, Józsa András. A szülői szövetség képviselője röviden ismertette a tiltakozás lényegét, majd felolvasta a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának tiltakozó nyilatkozatát, amivel a résztvevők egyhangúlag egyetértettek.
A megmozdulás ezután rendbontás nélkül véget is ért.
Alsószeliben az óvodával közösen 40 fő – szülők, pedagógusok – részvételével lezajlott a tiltakozó összejövetel, ahol egy rövid ismertető elhangzása után felolvasásra került a magyar és a szlovák nyelvű nyilatkozat.
Felsőszeliben a tiltakozó összejövetel 7,45 – 8,05 óra között az iskola bejárata előtt zajlott, ahol jelen voltak a Csemadok, az MKP, az önkormányzat képviselői, az iskola pedagógusai, nyugdíjasok és szülők – kb. 50 személy. A nyilatkozat magyar és szlovák nyelven való felolvasása után a megmozdulás befejeződött.
Feketenyéken az iskolaudvaron pedagógusok, tanulók, a község képviselői, a Csemadok és nem utolsósorban néhány szülő részvételével – összesen kb. 65-70 személy – szintén megszervezte a szülői szövetség a tiltakozó összejövetelt.
Nemeskajalon reggel 7,40-től 8,00-ig az iskolaudvaron tiltakoztak 14 tanuló és a pedagógusok részvételével.
A vágai alapiskolában kb. 50-55 felnőtt és 44 diák részvételével 7,50-től rövid ismertető felolvasásával elkezdődött, majd a tiltakozó nyilatkozat magyar és szlovák nyelven történő felolvasása után 8,15-kor véget is ért a megmozdulás.
A Farkasdi Alapiskola és Óvoda mellett működő szülői szövetség szervezésében ma reggel 7,45 – 8,05 között az iskola udvarán 50 szülő, az iskola tanulói (170 fő) és 15 pedagógus részvételével lezajlott a tiltakozó megmozdulás. Bodi Timea, a szülői szövetség elnöke ismertette a tiltakozó nyilatkozatot.
Zsigárdon a községi hivatal melletti téren rendbontás nélkül zajlott a tiltakozó akció. A tiltakozó nyilatkozatot a szülői szövetség vezetőségi tagjai olvasták fel, és azt mintegy 100-110 szimpatizáns hallgatta végig.
A komáromi iskolákban a tanítás előtt 7.45- től 8 óráig az iskola terülén, illetve udvarán olvasták fel (diákok, pedagógusok és a szülők jelenlétében) a nyilatkozatot. A Csemadok városi, illetve területi választmánya külön nem szervezett tiltakozó gyűlést, megmozdulást, hanem az iskolákkal együtt támogatta azt.
Zselizen reggel 9.00 órakor a Művelődési Otthon előtti közterülten szervezték a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége vezetésével a tiltakozó megmozdulást, az „Odmietame vlastenecký zákon! Elutasítjuk a hazafiassági törvényt!” jelszóval.
Pozsonypüspökin a tiltakozók a törvény ellen, az iskolakezdés előtt 7.45 órától, 20 perc időtartamban a pozsonypüspöki magyar tannyelvű alapiskola udvarán gyűltek össze.
A hazafiassági törvény elleni tiltakozás jeléül a Rozsnyói járás magyar tannyelvű felsőtagozatos iskoláiban – Szádalmás, Hosszúszó, Pelsőc, Rozsnyó,Várhosszúrét – a felsőtagozatos diákok, pedagógusok, szülők, iskolaszimpatizánsok reggel 7.45-kor felsorakoztak az iskolaudvaron, ahol csendes tiltakozás formájában nyilvánították ki ellenvetésüket a törvény újbóli elfogadása ellen. A Bodrogközben csak jelképes tiltakozások voltak, kissé későn érkezett meg a felhívás a régióba, így aki az utolsó pillanatban tudomást szerzett róla, ma az iskolák előtt tartózkodva jelezte: nem támogatja egy rossz törvény újbóli elfogadását.
A dunaszerdahelyi iskolák közül kettőt kérdeztünk meg, miképpen tiltakoztak a hazafiassági törvény ellen. Fibi Sándor, a Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy az iskola vezetése és a szülői szövetség helyi alapszervezete közösen megírt levélben tiltakoznak a törvény ellen. Ezen levelet a mai nap folyamán írja alá Fibi Sándor igazgató, és Kovács Imre, a szülői szövetség elnöke, majd egy példányát Robert Fico kormányelnöknek, egy példányát pedig Ivan Gašparovič köztársasági elnöknek juttatják el, kifejezve a szülők és a tantestület nemtetszését a törvényt illetőleg. Amit igazán kifogásolnak az eredeti törvényben, az az, hogy a törvény a szlovák nemzeti öntudat fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amely nemzeti öntudat gyakorlása a Szlovákiában élő más nemzetiségű szlovák állampolgároktól nem követelhető meg. Az alapiskola szomszédságában székelő Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium igazgatója, A. Szabó László a jelenleg még alacsony diákszám miatt szintén az írásos tiltakozási formát választotta a szülők tiltakozása helyett.
Somorja város alpolgármestere, Bárdos Gábor portálunk kérdésére azt a választ adta, hogy se a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, se a Madách Imre Gimnázium nem tartott megmozdulást a felhívás kapcsán.
A füleki Ifjúság Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kb. 300 felsőtagozatos tanulója és a pedagógusok kivonultak az udvarra, az iskolai hangszórón keresztül végighallgatták a tiltakozó felhívás szövegét. 25 perc elteltével folytatódott a megszokott munka. Hasonlóképpen tiltakoztak a füleki Mocsáry Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskolában is.

Felvidék Ma