A Zamárdiból kettévált Árpád-kori szárnyas kettős kereszt motívumú Feltámadási jelvény április 16-án megérkezett a Felvidékre. Komáromnál lépték át a Trianonban erőszakoson meghúzott határt a győri Ne-Felejcs Polgári Kör tagjai, hogy elhozzák felvidéki testvéreiknek a Feltámadási jelvényt.
A komáromi Szent András plébániatemplomban a helyi egyházközség képviselői és a Feltámadási menetet az ország nyugati részében szervező Pázmaneum Társulás képviselői fogadták. Közös szentmisén vehettek részt a Feltámadási menet résztvevői, majd a helyi plébánián Elek László esperes látta vendégül a győri zarándokokat.
Zamárdiában kettévált a Feltámadási jelvény és a Kárpát-medence magyar településeit bejárva egyesül majd a magyar katolikusok nagy találkozóján Csíksomlyón. A Pázmaneum Társulás honlapján részletesen olvashatunk a Feltámadási menet útvonaláról (www.pazmaneum.com).
Ma, Komáromszentpéter, Ímely és Martos községekbe viszik el a Feltámadási jelvényt a zarándokok, hogy ezáltal is erősítsék az együvvé tartozást és kifejezzék a magyar nemzethez való tartozást. A szárnyas keresztre minden község feltűzheti a település nevével ellátott szalagját.

Felvidék Ma