Új rendezvénysorozatot indított a Nagykaposi Csemadok Alapszervezete Ung-vidéki Színházi Napok címmel. A részletekről Mihók Gábort, a helyi Csemadok elnökét, az MKP Nagymihályi járási elnökét kérdeztük.

„Az Ung-vidéki Színházi Napok című rendezvénysorozat egy sikeres pályázat eredményeként valósulhat meg a kulturális minisztérium jóvoltából. Eddigi tapasztalataink azt bizonyítják, hogy Nagykaposon és környékén nagy igény van a színházi előadásokra. E program keretében azt tűztük ki célul, hogy minél több magyar színtársulatot elhívjunk Nagykaposra. Terveinkben nem csak a Felvidék, hanem a Kárpát-medence további magyar színházainak megszólítása is benne van.”

A rendezvénysorozat első felvonása 2010. április 25-én volt a Nagykaposi Művelődési Központban. A kassai Thália Színház adta elő a Valahol Európában című musicalt. A színültig megtelt nézőtér arra enged következtetni, hogy szép jövője lesz a rendezvénysorozatnak. A következő előadásra június 10-én kerül sor, amikor ugyancsak a Thália színház produkcióját, a Kassa Orfeumot tekintheti meg a közönség.

Felvidék Ma, VT