A választási programban az MKP esetében az oktatás és nevelés kérdése kulcsfontosságú terület. Az MKP úgy gondolja, hogy megmaradásunk egyik komoly záloga az anyanyelvi oktatás. Erről tájékoztat az MKP oktatási alelnöke, és a magyar párt választási programjának egyik kidolgozója, Szigeti László parlamenti képviselő.

Milyen alapgondolatokra támaszkodik az MKP választási programjának oktatáspolitikai része?
– Hisszük és valljuk, hogy minden felvidéki magyar számára legfontosabb az, ha biztosítani tudjuk számára az óvodától az egyetemig az anyanyelvű oktatást és nevelést. Hisszük és valljuk, hogy az emberi erőforrásokba való befektetés, az egyik legjobb anyagi ráfordítás. Igaz, hogy hosszútávon térül meg, de megtérül. Ennek érdekében az MKP kész mindent megtenni. Elsősorban azt szeretnénk biztosítani – főleg kis településeinken – hogy az anyanyelvű óvoda és alsó tagozatos alapiskola megmaradhasson. Ezt törvényi garanciával szeretnénk alátámasztani. Ugyanakkor továbbra is támogatni fogjuk az óvodai, iskolai beiratkozási programokat. Szorgalmazni fogjuk és megpróbálunk anyagi hátteret biztosítani az úgynevezett „iskolabusz programnak”. Szeretnénk bevezetni az ingázó pedagógusok, tanítók rendszerét. Tekintettel az egyre csökkenő tanulói létszámra mindez hatékonyabbá teheti az oktatás finanszírozásának a rendszerét.

A tanulók létszámának csökkenése mennyire hat a magyar középiskolákra?
– Nem csak az óvodák és alapiskolák fontosak számunkra, legalább olyan fontosak a középiskolák és azok hálózatai. Sajnos itt is érezhető a tanulói létszámcsökkenés. Ezért szükségesnek tartjuk az iskolaközpontok létrehozását, és ezzel összefüggésben szorgalmazni fogjuk nem csak az óvoda, az alapiskola, de ezzel együtt a középiskolák összevonhatóságát is. Ennek jogi kerete megteremtését. A régiókban egyre kevesebb a tanuló, mindez megfelelő megoldás lehetne az anyanyelvű oktatás megtartása szempontjából. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, ugyanakkor szeretnénk integrálni a rendkívül sok tanulmányi versenyt, mert az utóbbi időkben túlságosan elburjánzottak.

Állandó vitát jelent a történelem tanítása…
– Magyarok vagyunk, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar nyelv és irodalom mellett a magyar történelem is ott legyen a tananyag között, még akkor is, ha a hivatalos tantervek között egyértelműen nem szerepel. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy iskoláink pedagógiai programjaiban főleg a szabadon felhasználható órák által a nemzeti történelemre és földrajzra egyre nagyobb hangsúlyt helyezhessenek pedagógusaink, iskoláink.

Az idegen nyelv oktatása már az alsó tagozaton is folyik, ahol a kisdiákok még a szlovák nyelv elsajátításával küzdenek. Hatékony módszer ez?
– Európában, ahol a mobilitás nagyon fontos, elengedhetetlen, hogy az ember anyanyelvén kívül egyéb nyelveket is beszéljen. Számunkra kézenfekvő, hogy a legfontosabb az anyanyelv tökéletes elsajátítása. Természetesen nagyon fontos a szlovák nyelv ismerete is. Ezen kívül fontos a világnyelvek oktatása és elsajátítása is. Ugyanakkor fontolóra kell vennünk azt, hogy indokolt-e alapiskoláinkban az alsó tagozat harmadik évfolyamában bevezetni az első, hatodikban pedig a második világnyelv oktatását. Talán hatékonyabb volna a másik világnyelvvel várni a nyolcadik osztályra, vagy a középiskolára, illetve alternatívaként nem kötelező tantárgyként oktatni.

Mit tart helyes útnak a szlovák nyelv oktatásával kapcsolatban?
– Úgy gondolom, hogy az ember számára anyanyelvén kívül minden más idegen nyelv. Tehát a szlovák nyelvet is idegennyelv-oktatási módszerekkel kellene tanítani. A szlovák nyelv oktatásával kapcsolatban lényegesnek tartjuk azt, hogy az állam teremtse meg azokat a feltételeket, amelyeknek köszönhetően kötelezően bonthatóvá és oszthatóvá válnának az egyes osztályok az alap- és középiskolák szintjén is. Alacsonyabb tanulói létszámmal sokkal hatékonyabb lehetne az idegen nyelvet oktatni. Kevesebb nyelvtanra és irodalomra, ugyanakkor több konverzációra van szükség.

Programjukban a felnőttek oktatásával is foglalkoznak?
– Igen, hiszen ebben a térségben is a rohanó fejlődés következtében minden ember rákényszerül arra, hogy élete során akár többször is szakmát változtasson. Ezért támogatjuk és szorgalmazni fogjuk az életen át tartó képzést, a felnőttoktatást és annak lehetőségeinek kiszélesítését. Számunkra a legfontosabb, hogy a felvidéki magyarságnak – attól függetlenül, hogy gyermekekről vagy felnőttekről van szó – megadassék az, ami megadatik az ország más polgárai számára is. Beleértve a tudás megszerzésének lehetőségét is, és erre vitathatatlanul a legjobb eszköze az anyanyelven történő oktatás és nevelés. Annak az anyanyelvi tudásnak a megszerzése, amely jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.

A törvényalkotás terén milyen prioritásai vannak a pártnak?
– Az utóbbi négy év alatt elfogadott törvények jelentős részét módosítani szeretnénk. Célunk elsősorban a tanszabadság megerősítése, a szabad tankönyvhasználat és a tankönyvpiac liberalizálásának bevezetése. A szakképzés fejlesztését és innovációját csak erőteljes pénzügyi támogatás segítségével lehet biztosítani— a szakképzési alapot állami alappá kell transzformálni. Az életen át tartó képzésről szóló törvényt pedig motiválóvá kell tenni.

(Forrás: a Szabad Újság ma száma)

Szerk.meg.: az MKP a választási programját pénteken ismerteti

Felvidék Ma