Mint arról honlapunkon is beszámoltunk, a Magyar Hírlapban Fricz Tamás Mozgalom indul a magyar igazságért címmel értekezik Trianonról és egy Institutum Pro Hominis Iuribus nevű intézetről, amelyet a cikkíró szerint II. János Pál pápa alapított. Mint utóbb kiderült, sem az egykori Szentatya nem alapított a fenti névvel vatikáni szervezetet, sem pedig Ludwig von Lang professzor nem főtitkára ennek.
Felmerül a gyanú, hogy Fricz Tamás egy internetes körlevélnek dőlt be és nem nézett utána az adatoknak. A Vasárnapi Hírek május 9-i számában „Hamisított pápai irattal toboroznak a Trianon-napra” címmel foglalkozik az üggyel. „A történet ráadásul nem is új, a Magyar Hírlap szerzőjének csupán a rendelkezésre álló archívumok valamelyikét kellett volna igénybe venni, és rájött volna, hogy a „pápai alapítású” intézetről szóló leveleket először jó tíz éve adták postára Svájcból.” – írja a lap. Fricz Tamás számára kínos lehet efféle hírlapi kacsára hivatkozni, anélkül hogy ellenőrizte volna az információ hitelességét.
A Trianon-napra tehát egy nem létező dokumentummal toboroznak és hitetik el az emlékezőkkel, hogy maga II. János Pál pápa hozott létre egy vatikáni szervezetet, amely az ENSZ által alapított Emberi Jogok Chartája erkölcsi alátámasztására és fontosságának kihangsúlyozására szolgál. Láng Lajos egy pápai levelet is említ, de ez valójában csak egy üdvözlő okirat, amelyben II. János Pál sok sikert kívánt annak, aki létrehozta és tájékoztatta őt az emberi jogi szervezet megalakulásáról. A Magyar Hírlap munkatársa egyébként tévesen használja az állítólagos vatikáni szervezet címét is. Fricz írásában Iuribusról ír, míg a nem létező szervezet – amelynek azonban bélyegzője is van – Juribus névre hallgat.
Meglepődve summázza Fricz, hogy nem érkezett válasz Láng Lajos, az állítólagos vatikáni szervezet főtitkárának levelére. Nos, nem is érkezhetett, mivel nem létező pápai indíttatású szervezetről van szó. Az embereket tehát megtéveszti az írás, Trianon ellen soha nem alapított intézetet a pápa. Hogy akaratán kívül keveredett volna-e bele Fricz a témába, azt nehéz megítélni. Mindenesetre máskor jobban utána kellene néznie az adott témának, hiszen egész nemzetközösségünkről van szó.
Bízunk benne, hogy írásunkkal hozzájárultunk az ügy tisztázáshoz és tiszta vizet öntöttünk a pohárba az állítólagos vatikáni intézmény és annak főtitkárával kapcsolatban. Sem nekik, sem a cikkírónak nincs joga félrevezetni az embereket, főleg nem egy ekkora nemzeti tragédia kapcsán, amelyben ebek harmincadjára dobták szeretett, édes hazánkat.

Kapcsolódó anyagok:
Vasárnapi Hírek
Hamisított pápai irattal toboroznak a Trianon-napra
http://vasarnapihirek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=8394&Itemid=34

Felvidék Ma