Két évtizede immár, hogy részt vállalok a hazai, és ezen belül az Ipoly mente társadalmi és kulturális életének alakításában. Rengeteg tapasztalatot, kapcsolatot, véleményt gyűjtöttem össze, ismertem meg, mely az egyszerű emberek mindennapjaiból táplálkozik. Határozott elképzeléseim vannak arról, hogy egy kisebbségi sorsban élő nemzetrész érdekeit felvállaló parlamenti képviselőnek mi a feladata: szolgálni alázattal az egyszerű embereket, akik egyre jobban kiszolgáltatottá válnak a globalizált világban, és áldozataivá válnak a cinikus politikai hatalmi elit törvényeinek és a szociális háló hiányosságainak.
Alábbi programomban felvázolom azokat a területeket, melyeket szívesen képviselnék, ha lehetőséget és bizalmat kapok a választóktól:

  • az Ipoly menti települések bekapcsolása a határon átnyúló együttműködés erősítésébe és a gazdasági életbe;
  • a saját termékek feldolgozására építő munkahelyteremtő kisvállalkozások és programok beindításának elősegítése;
  • a falusi és vidéki turizmust fejlesztő európai uniós és a hagyományos népi kultúrára és építészetre támaszkodó programok beindítása a térségben, ezek megjelenítése az EU kulturális és turisztikai piacán;
  • segélyprogramok beindítása a nagycsaládosok és a kisnyugdíjasok számára;
  • európai uniós projektiroda működésének beindítása a régiók önkormányzatai és civil szervezetei megsegítésére, források előteremtése az infrastruktúra fejlesztésére;
  • a cigány magyarság szociális helyzetének javítása Gömörben, a Palócföldön és a Garam mentén, egy cigány származású képviselői asszisztens foglalkoztatása e célból;
  • pénzügyi alap létesítése a leszakadt térségek kulturális életének megtartása és fellendítése érdekében évi 15 000 euró szétosztható kerettel, melyet saját keresetemből ajánlok fel e célra;
  • választói info-vonal létesítése az akut kérdések és problémák kezelésére, heti fogadóórákkal.
  • Számomra a képviselőség megszerezése nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a választóimat és a leszakadt régiókban élőket szolgálhassam, mint ahogyan ezt tettem eddig is az elmúlt két évtizedben, mert vallom, áldozat és alázat nélkül nincs eredmény.

Hrubík Béla az MKP listáján (7-es lista) 21-es számmal indul a parlamenti választásokon