Az 1849-es Téli Hadjárat több csatája zajlott le a történelmi Szepesség területén, amelyek emlékére az utókor több emlékművet emelt. Ezek közül a lőcsei honvédemlékművet megsemmisítették, a szepesszombatit pedig átalakították. Eredeti formájában csak az iglói és a branyiszkói csaták halottai tiszteletére emelt síremlékek maradtak meg. Ezeket a síremlékeket néhány évvel ezelőtt a Honismereti Kerékpártórák résztvevői fedezték fel ismét a külvilágnak és hozták vissza a köztudatba.

1949 februárjában az Igló város védelméért vívott csatában elesett 67 honvédet közös sírba temették, és a sír felett elhelyezett hatalmas gránittömbre emléktáblát erősítettek. A síremléket sokáig a felvidéki magyar középiskolások, a Honismereti Mozgó Egyetem résztvevői tartották rendben, majd hozzájuk csatlakozott utólag Igló város polgárai is, akik a síremléket az elmúlt években példásan rendben is tartják. A folyamatos törődés ellenére a gránitszikláról a 2003-as évben a bronzból készült emléktábla eltűnt. 2009-ben az Iglói csata 160. évfordulóján Köteles László, parlamenti képviselő, a Csemadok általános alelnöke, a Honismereti Mozgó Egyetem főszervezője szorgalmazta és felvállalta a síremlék helyreállítását és a tábla visszahelyezését. Köteles László, a kassai művészettörténészekkel együttműködve, saját költségén elkészítette az eredeti emléktáblával megtévesztésig hasonló másolatát.

Az emléktábla ismételt ünnepélyes felavatására 2010. május 21-én került sor az iglói temetőben, a szepsi és a rozsnyói magyar középiskolák diákjainak jelenlétében. A megemlékezésen Köteles László kiemelte, hogy immáron a jelenlévő fiatal generáció felelőssége, hogy a múltunkat, értékeinket bizonyító emlékek megmaradnak-e eredeti helyükön. Emlékeink így is bizonyítják, hogy történelmünk, kultúránk határai nem azonosak az éppen aktuális etnikai határokkal.  
Az emléktábla Igló város polgármesterének és a városi önkormányzatának beleegyezésével készült el. A tábla visszahelyezését bonyolította a nem szlovák feliratok elhelyezését radikálisan korlátozó nyelvtörvény. Mivel az emléktábla készíttetője nem egyezett bele a szerinte a hősi halottak emlékét megcsúfoló, először szlovák, utána magyar nyelvű verzióba, azonban több egyeztetés után az illetékesek, tehát a szlovák Igló város szervei végül is titokban tették vissza az emléktáblát, és a táblán csak magyar nyelvű felirat olvasható.  Az emléktábla ismét eredeti szépségében díszíti az iglói síremléket.

Felvidék Ma, Zborai Imre

További képek a Képgalériánkban.