Kassai iparistaként, pozsonyi egyetemistaként, majd középiskolai tanárként egyaránt bekapcsolódtam a szlovákiai magyar közélet történéseibe. Mint a galántai gimnázium igazgatója részese voltam a magyar nyelvű oktatás megmaradásáért folytatott küzdelemnek. Napjainkban a pedagógusszövetség országos elnökeként végzem munkámat, képviselőként a megyei önkormányzatban tevékenykedem. Megválasztásom esetén szeretném elérni, hogy a közösségi erőfeszítések, a civil és az önkormányzati kezdeményezések, a szakmaiságra épülő pragmatikusabb politizálás meghatározó módon befolyásolhassák a törvényhozás, a kormányzati és a hivatalos szervek munkáját. 
A dél-szlovákiai magyar és a velünk együtt élő lakosok azon érdekeit kívánom képviselni, melyek ebben a térségben az élet minőségének javítását szolgálják. A gazdaság fejlesztését a helyi erőforrások kihasználásával, a visszaélésekre teret nem adó törvényekkel és a vállalkozások tisztességes versenyével látom leginkább elérhetőnek. Tapasztalataimat elsősorban a művelődés és a szociális szféra terén tudnám hasznosítani. Ezen feladatok megnyugtató megoldását mai elanyagiasodott világunkban legalább olyan fontosságúnak tartom, mint a gazdasági problémák sikeres kezelését.
Tenni kívánok azért, hogy a műveltség és a kulturáltság rangját növeljük és érvényesülését erősítsük társadalmunkban, hogy az anyanyelvi oktatásra, a hagyományokra és az értékek felvállalására alapozott jól alkalmazható tudás segítse egyéni és közösségi boldogulásunkat. Megoldandó feladatként tartom számon a közegészségügyi ellátás fejlesztését, a fogyatékkal élők gondjainak enyhítését, a leszakadó régiók és társadalmi csoportok ellehetetlenülésének megakadályozását. Gazdaságélénkítő lépések támogatásával szeretném segíteni a szociális feszültségek csökkentését és a fiatalok érvényesülését szülőföldjükön.

Pék László a 25-ös számmal indul a 7-es listán: Magyar Koalíció Pártja