Mozgalmas napra ébredt Udvard azon a pénteki napon, amikor is megrendezésre került községünkben a VI.Felvidéki Országos Rovásírásverseny. Nemes és egyben megtisztelő érzés volt fogadni szerte Szlovákiából a versenyzőket. Ez a rendezvény egy teljes napot vett igénybe úgy a Majthényi Adolf MTNY Alapiskola minden dolgozójától, mint a község néhány lelkes személyétől.

A verseny már a megérkezéskor elkezdődött: a gyermekeknek hangos olvasással kellett bizonyítaniuk rovásírással írt szövegek értelmezését. Ezt követte a hivatalos megnyitó ünnepség, mely keretén belül köszöntötték a jelenlévőket: az iskola igazgatónője – Mgr.Dékány Marianna, Udvard község polgármestere – Ing.Kálazi József, Mészáros Alajos professzor európai parlamenti néppárti frakció képviselőjének asszisztense – Krommer Gábor, a Forrai Sándor Rovásíró Kör elnöke – Szakács Gábor, s végül a Palóc Társaság elnöke – Z.Urbán Aladár. Az elhangzott buzdító szavak után sor került egy rovásírással faragott tábla leleplezésére, ami azóta is iskolánk folyosóján állít emléket ennek az eseménynek. Ezután felkerült a Palóc Társaság vándoroszlopára is az az emlékszalag, amelyet iskolánk készített a verseny alkalmából. A meghitt hangulatot teremtő gondolatok után folytatódott a verseny írásbeli része. A gyermekeknek két féle fordítást kellett elvégezniük: latin betűs szöveget rovásírással, majd pedig rovásírással írt szöveget latin betűkkel lejegyezni. A nagy megmérettetések végeztével és az eredményhirdetés előtt lehetőségük nyílt a versenyzőknek és kísérőiknek megtekinteni iskolánkat, községünket.

Pedagógusaink több foglalkozást és időtöltést is bebiztosítottak a vendégeinknek:
• kézműves foglalkozások a tornateremben
• rovás-társasjátékok
• filmvetítés a legújabb rovás-leletekkel kapcsolatban
• Forrai Sándor Vándorkiállításának megtekintése
• uszodai szolgáltatások
• a múzeum megtekintése
• Kálváriánk megtekintése.

Ezt követően, a délutáni órákban sor került az iskolánk udvarán egy emlékfa ültetésére, ami azt a nemes célt szolgálta, hogy felhívja a figyelmét a ma élő nemzetek hovatartozására ill. azok összetartására. Nemes gesztus és egyben őszinte szándék vezérelte gondolat ültette az emlékfánkat. Az eredményhirdetés előtt iskolánk irodalmi színpada egy csodás előadással, gondolatokkal és énekekkel övezett pillanatokat biztosítottak a hallgatóságnak. Végül Szakács Gábor ragadott gitárt és megzenésített költeményeivel szórakoztatta a versenyzőket. Az eredményhirdetést követően, élményekkel, tapasztalatokkal és emlékekkel tértek haza a versenyzők.
Ahogy azt Forrai Sándor, neves rovásíró mondta: „Elérkezett annak az ideje, hogy rovásírásunk, nemzeti önismeretünk javítására végre közkincsé váljon elsősorban a tanulóifjúság számára.“ – úgy érzem, ennek a gondolatnak a megvalósításához sikerült hozzájárulnunk nekünk is, udvardiaknak 2010. április 30-án.
Szavakkal kifejezhetetlen hála illeti ezen emberek jószándékát, igyekezetét és tettét. Köszönet érte!

A rovásírásversenyről készült fényképek megtekinthetőek Fotóalbumunkban: Link

Salgó Gabriella, Felvidék Ma