Az Európai Parlamentben a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló hosszú vitát követően a képviselők még mindig megosztottak abban a kérdésben, vajon vonatkozzon-e a 2002/15/EC irányelv a magánvállalkozó fuvarozókra is , vagy sem.
A Bizottság indítványa, mely a fent említett irányelvet módosítja, kizárná a magánvállalkozó fuvarozókat a kiegészítő munkaidő hatálya alól. Az alkalmazásban lévő és a magánvállalkozó gépjárművezetők esetében egyaránt a fő munka-tevékenységet a járművezetés jelenti, amit az 561/2006-os rendelkezés szabályoz. Ez a jogszabály maximálisan heti átlag 45 óra járművezetést engedélyez, beleértve minden egyéb tevékenységet is, amit munkaidőnek határoz meg az irányelv. Ezeket tachográf rögzíti.
A 2002-es irányelv fő célkitűzése a munkavállalók védelme. Ezzel szemben a magánvállalkozók önmaguk számára nem jelentenek fenyegetést, következésképpen ebben az értelemben nem szorulnak védelemre.
Bauer Edit az anyag jelentéstevője, a magánvállalkozók érdekeinek védelmére kelt, ami heves vitát váltott ki. Amennyiben az irányelvet kiterjesztik a magánfuvarozókra is, félő hogy az esetleges precedenst teremtene a vállalkozók munkaidejének szabályozására. A magánvállalkozók bevonásának szükségessége félrevezető módon szoros összefüggésbe került a gazdasági verseny feltételeinek torzulásával és a biztonságosabb közlekedéssel. Ezt a tévhitet nem támasztja alá statisztikai adat, mint ahogyan arra sincs bizonyíték, hogy a magánvállalkozóként tevékenykedő gépjárművezetők kizárása a fent említett irányelvből veszélyeztetné a közúti biztonságot.
Külön kérdés a kényszer-magánvállalkozók léte, ami a gazdasági piacverseny torzulását eredményezheti. Ez azonban nem csupán a közlekedés és fuvarozás ágazatára vonatkozik, hanem ennél sokkal általánosabb gazdasági probléma, mely ennek megfelelően átfogóbb megközelítést igényel. A vita során megdöbbentő és hamis információként jelent meg, hogy a jogszabálytervezet “egyes magánvállalkozó-gépjárművezetők esetében akár 86 órás munkahetet is eredményezhet”. A létező törvények értelmében azonban ilyen hosszú munkahét lehetetlen.
Mindezek után egyértelmű, hogy a lengyel vízvezeték-szerelők szelleme ismét kísért az Európai Parlamentben azt sugallva, hogy az új tagállamok magánfuvarozói fenyegethetik az EU15 fuvarozóit.
A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottságában történt szavazás után a magánvállalkozók és a fuvarozók maradtak alul. “Mint jelentéstevő, mindent megteszek azért, hogy az elvesztett csata ellenére megnyerjük ezt a háborút, megvédve így a kis- és középvállalkozókat, valamint a magánvállalkozókat a túlzott terhektől és a bürokráciától” – mondta Bauer Edit.

Felvidék Ma