A 2010. március 28-án, Borsiban, II. Rákóczi Ferenc születésének 334. évfordulóján lezajlott eseményekről már bizonyára értesültek. A tényt, hogy a békés megemlékezés résztvevőit a rendőri szervek körbevették, szemlézték, hogy minden jelenlévő arca demonstratívan rögzítetve lett, nem kell tovább ecsetelnünk. Egyértelmű, hogy a Szlovák Köztársaság kormánya és belügyminisztere számára a magyar lakosság és őshazánk népe kockázati tényező, akit rendre kell utasítani, el kell nyomni, még akkor is, ha csak békében akar élni.

Az események után azonnal nyílt levelet írtam Robert Kaliňák belügyminiszternek, amire nemrégiben, jó két hónap elteltével kaptam „friss” választ.

A tényeket ismerve újfent bizonyságot nyert a kormány „objektív”, a valóságot „tisztánlátó” politikája, melynek egyre inkább mi magyarok vagyunk a „kedvezményezettjei”.

A levél szerint a fokozott rendőri intézkedés a mi érdekünk volt. Igen, meg kellett védeni önmagunkat, ÖNMAGUNKTÓL! Persze, „tisztánlátásának” köszönhetően, mélyen tisztelt belügyminiszterünk válaszában ismét a Magyar Gárdával riogat, valamint gyanús és bizonyára egyáltalán nem szelíd motorosokkal. A valóság azonban az, hogy a helyszínen nem volt egyetlen „gárdista” sem. A jelen lévő motorosok, Gój motorosok voltak, akik végig békésen emlékeztek közös történelmünk kiemelkedő alakjára.

Figyelemre méltó, hogy az egyetlen kirívó eset, amit a belügyminiszter úr válaszában kiemel egy, a történelmi Magyarországot ábrázoló „életveszélyes” jelvény volt, amit Kaliňák úr a „Magyar Gárda nagy jelvényének” nevez. A „tisztánlátás” másik jele pedig, hogy a tarka öltözékekben Kaliňák emberei gárdista egyenruhát láttak, pedig személyes élményeim szerint ott sem a fekete, sem a fehér (a bűnös színek) változatai nem voltak láthatóak.

Az események és azok kormányzati magyarázata aláhúzzák a jelenlegi szlovák kormány magyarsággal szembeni azon ellenszenvét és téveszméit, melyeket a szlovák társadalom egészére szeretnének átültetni, szerencsére nem sok sikerrel.

Örvendeznünk kell tehát, hiszen olyan kormányunk van, mely még saját magunktól is képes megóvni bennünket. És erősnek kell lennünk, mert tőle csak a jó Isten és az áhítatos kitartás tud megóvni minket.

Pásztor István, az MKP parlamenti képviselője


A belügyminiszter válaszának magyar fordítása

Szlovák Köztársaság kormányalelnöke és belügyminiszter
Robert Kaliňák

Pozsony, 2010. április 30.
Ügyiratszám KM-29/Nr – 2010

Tisztelt képviselő úr!

A levelére, amely a rendőrség eljárásának a jogosultságára vonatkozott, az ünnepi megemlékezésen, amely II. Rákóczi Ferenc születésének 334. évfordulója alkalmával volt megtartva Borsi községben, 2010. március 28-án, már válaszoltam önnek 2010. április 28-án kelt levelemmel, de mivel az Ön interpellációja azonos szövegű, mellékelem válaszomat.

A II. Rákóczi Ferenc születésének 334. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséggel kapcsolatban Borsi község polgármesternője felkérte a rendőrséget a közrend megőrzésére. Az a félelem vezette, hogy az esemény alkalmat adhat magyarországi extrém csoportok nézeteinek nyilvános terjesztésére.

A biztonsági helyzet elemzése után a II. Rákóczi Ferenc kastélynál, a közrend védelmének érdekében, a közlekedés folyamatosságának és biztonságának megóvásáért, továbbá azért, hogy meg legyen előzve az esetleges bűncselekmények elkövetése, 13 rendőr lett kirendelve. A megvalósult intézkedések célja, beleértve a személyi ellenőrzést, az volt, hogy megakadályozzák az extrém csoportok nyilvános fellépését, és biztosítva legyen az ünnepség méltó lefolyása, amely olyan személyt érint, aki összeköti a szlovák és magyar történelmet.

Az intézkedés jogosságát alátámasztja az a tény, hogy az ünnepség helyszínén megállapítható volt a betiltott „Magyar Gárda” tagjainak jelenléte. Az intézkedés végrehajtásánál a rendőrök fokozott figyelmet szenteltek a Magyarországról érkező motorosoknak – a „Magyar Gárda” tagjainak, akik Szlovákia területére demonstratívan, a szlovákújhelyi gyalogos határátkelőhelyen, provokatív módon akartak belépni. Az egyik magyar állampolgárnál a zakón egy olyan jelvény volt látható, amit a „Magyar Gárda nagy jelvényének” tartanak.

A rendőrség jelenléte az adott rendezvényen tehát indokolt volt és a figyelmük kizárólag azokra a személyekre irányult, akiknél feltételezhető volt bármilyen jogellenes cselekmény, elsősorban az extrém megnyilvánulás, idegengyűlölet, ami a mások jogainak és szabadságának az elnyomásához vezethet és ezzel kapcsolatban törvényesen volt alkalmazva a kép- és hangrögzítés.

Tisztelettel

Aláírás

Tisztelt

Pásztor István úr
A Szlovák Nemzeti Tanács
Képviselője