A leendő kormánykoalíció közzé tette programtéziseit. A terjedelmes dokumentumból (később az egészet közöljük) most a kisebbségeket és a szlovákiai magyarokat, illetve a szlovák-magyar viszonyt érintő tételeket idézzük.

A kulturális minisztérium hatáskörében megfogalmazott fő feladatok többek közt tartalmazzák:
• Erősíteni fogjuk a kultúra decentralizálását, beleértve az SZK Kulturális Minisztériumának alapítói szerepvállalását, szem előtt tartva a kisebbségi kultúrák specifikus helyzetét.
• Védeni fogjuk minden szlovákiai nemzeti kisebbség önazonosságának megőrzését, fejleszteni fogjuk művelődési rendszerüket, kulturális és társadalmi intézményrendszerüket.
• A nemzeti kisebbségeket érintő törvényekből kiküszöböljük az értelmetlen restrikciókat.
• Törvényt fogadunk el a nemzeti kisebbségek kultúrájának átlátható, stabil és igazságos finanszírozásáról.

Az oktatásügyi tárca hatáskörében szerepel, hogy:
• Emeljük a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelv oktatásának színvonalát (a módszertan megváltoztatásával).

A belügyminisztérium feladatai között szerepel:
• Módosítjuk azt a törvényt, amellyel a Szlovák Köztársaság a Magyar Köztársaság kettős állampolgárságot lehetővé tevő törvényére reagált, mégpedig úgy, hogy az új jogszabály kizárja a Szlovák Köztársaság állampolgárai esetében nem kívánatosnak ítélt következmények alkalmazhatóságát.

A külügyminisztérium feladatai között szerepel:
• A békés és baráti kapcsolatok ápolása a szomszédokkal, a viszony javítása különösképpen a Magyar Köztársasággal. A kétoldalú kapcsolatokat a Magyar Köztársasággal az 1995-ös, a jószomszédi viszonyról és baráti együttműködésről szóló szerződés, illetve a két ország EU- és NATO-tagsága alapján fogják fejleszteni.
• Elutasítják a Szlovák Köztársaság szuverenitásába való beavatkozást, amilyen például az intézményi kapcsolat egy idegen állam és az SZK polgárai között anélkül, hogy arról a Szlovák Köztársasággal külön szerződést kötnének, illetve elutasítják az exterritoriális jogszabályok külföldön történő elfogadását is.

Ezeknek a téziseknek az egyik aláírója Bugár Béla, a Most-Híd elnöke is. A külügyi tárca itt idézett két alapelve szerint nem igazán kérdéses, milyen viszonyt alakíthat Budapesttel, hiszen ezekben az alapelvekben lényegében az új szlovák kormány megerősíti a Fico-Slota-Mečiar érában elfogadott magyar-magyar együttműködést érintő, kizáró parlamenti határozatokat.

Felvidék Ma