A szlovák kormány ma szavazott a kormányprogramról, és azt módosításokkal elfogadta. A parlament elé augusztus 3-án kerül előterjesztés, augusztus 2-án a koalíciós tanács tagjai még találkoznak.
A kormányprogram legfontosabb pontjai a várakozásnak megfelelően az iskolaügyi és az igazságszolgáltatási reformra, az adórendszer egyszerűsítésére, a stratégiai vállalatok megtartására vonatkoznak. Nem emelik a nyugdíjkorhatár. Nem nő a gyógyszerek, a könyvek, és a mezőgazdasági termékek adótarifája. Folytatódik a Pozsony-Kassa autópálya megépítése Európai Uniós hozzájárulásbóol, állami és magántőkéből, valamint a második pillérből.. Lehetővé teszik külföldi befektetők részvételét a Cargo vállalat és a pozsonyi repülőtér működtetésében. Terveik közt van az elektronikus közbeszerzés bevezetése és az állam szerződések közzététele.
A kormányprogramban értékelik az ország helyzetét: romlott az ország külföldi megítélése, a versenyképessége, növekedett a korrupció mértéke, valamint a közvagyonnal való gazdálkodás. Romlott a vállalkozói környezet és az igazság kivívásának lehetősége, növekedett a munkanélküliség éa szociális kockázatok, romlott a politikai kultúra. A cél a polgárok életszínvonalának növelése, ehhez elengedhetetlen a gazdaság növekedési pályára állítása, és a versenyképesség javítása.
A kormányprogram legfontosabb tételei: stabil költségvetés, az eladósodás megállítása, valamint a hiány eltüntetése, a korrupció visszaszorítása, a vállalkozói környezet javítása, mert ez a beruházások és a gazdasági növekedés feltétele. Cél a munkanélküliség mértékének csökkentése, a járulékterhek csökkentése, leginkább a kevésbé kvalifikált munkaerő körében.
A kormány szeretné helyreállítani a polgárok politikába vetett bizalmát, a politikai kultúra javításával elérni, hogy a közintézmények a köz érdekét szolgálják. Javasolják a képviselők és más tisztségviselők, bírók immunitásának szűkítését. A képviselők védettsége csak a parlamentben tett kijelentéseikre fog korlátozódni. Megszüntetik a kihágásokkal esetôben a védettséget.
Az érdekellentétekről szóló alkotmánytörvényt módosítanák, valamint szeretnék elérni, hogy a köztisztviselők vagyonbevallásaikban a valóságról nyújtsanak információt. A vagyonbevallásokat emellett nyilvánosságra hozzák. Mérlegelik annak lehetőségét, hogy a döntéseikért vagyonukkal feleljenek a köztisztviselők.
Szeretnék bebiztosítani a közintézmények tevékenységének átláthatóságát, hogy az “ami nem titkos, az nyilvános” elv, amely alapján az információhoz való szabad hozzáférésről szóló törvényt 2001-ben elfogadták, valóban érvényesüljön.
Fontos céljuknak nevezik meg a közigazgatásban lévő korrupció csökkentését. A kormány ehhez univerzális eszközként a szabályok világos felvázolását, az objektív kritériumok alapján történő döntéshozatalt (a szubjektív döntés korlátozását), a döntéshozatali folyamat átláthatóságát (információhoz való hozzáférés, azok nyilvánosságra hozatala) nevezte meg. Minden állami vagyon eladásának illetve beszerzésének átláthatóvá kell válnia. Ennek érdekében minden olyan szerződést és számlát közzétesz az interneten, amely valamilyen formában közvagyont érint, ahol az egyik szerződő fél az állam, a közigazgatási szervek, vagy 100%-os állami tulajdonú kereskedelmi cég.
Alapvető reformot terveznek a közbeszerzés terén. Olyan területeken is közbeszerzési pályázatot írnának ki, ahol ma nem kötelező, és szigorítják a feltételeket csalás esetén. Bevezetik az elektronikus aukciót, mint kötelező közbeszerzési fromát, ahol csak lehetséges. Megszüntetik annak lehetőségét, hogy formális okok miatt kizárjanak egy pályázót a versenyből. A közbeszerzés átláthatósága céljából hatékonyabbá szeretnék tenni a központi közlönyt, hogy a nyilvánosság bizonyos kritériumok alapján könnyebben megtalálja a közbeszerzésekre vonatkozó információkat.

Felvidék Ma,pog