Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának egy évre megválasztott elnöke első sajtóértekezletén úgy fogalmazott: a párt kongresszusa hitet tett az önálló magyar politizálás szükségessége mellett, ezért a munkát a parlamenten kívül is folytatja.

 

Dél-Szlovákia legjobban kiépített pártja az MKP. Képviselői vannak az Európai Parlamentben, a megyei önkormányzatokban és a helyi önkormányzat, sok polgármester is a párt színeiben politizál. Ezt a jövőben sem kívánják feladni. Legfontosabb feladatának az MKP továbbra is azt tartja, hogy önállóan, más pártoktól függetlenül megfogalmazza, mire van szüksége a magyar kisebbségnek, az általa lakott régióknak.
Berényi leszögezte: az MKP parlamenten kívüli konstruktív jobbközép politikai ellenzékként kíván fellépni a kormányzattal szemben. Figyelemmel fogja kísérni, hogyan tudja a kormánykoalíció csökkenteni a regionális különbségeket, felzárkóztatni Dél-Szlovákiát, fejleszteni infrastruktúráját, ezáltal munkahelyeket teremteni az ott élőknek. Azt is követni fogják, hogyan osztják e laz európai alapokból származó pénzeket. Erre a pártnak joga van, hiszen sok esetben maga is hozzájárult a korábbi években, hogy kedvező helyzetet teremtsen ennek megalapozásához – fogalmazott.
Megkülönböztetett figyelmet fordítanak a kisebbségi kérdés kezelésére. Berényi máris sajnálatának adott hangot, hogy az új kormánykoalíció programjára sem tűzte a kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadását, amit az alkotmány feltételez, az előző kormány pedig elvben kötelezte rá magát az EBESZ kisebbségi főbiztosával, Knut Vollebaekkal folytatott megbeszélései során. Ugyancsak sajnálja, hogy az új kormány nem kívánja erősíteni a kisebbségi nyelvhasználati jogokat sem. A kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló törvény meghozatalát vállalta ugyan, de Berényi szerint ennek a jogszabálynak a tartalmára is oda kell majd figyelni, hogy az a nemzeti kisebbségek elvárásainak is megfeleljen.
Az MKP egyik fő feladata az őszi helyi önkormányzati választások alapos előkészítése lesz, hogy a párt ne veszítsen posztokat. Esetleges koalíciókötésekről a kongresszus nem tárgyalt és nem tárgyal, mert a helyi kérdések általában helyi szinten, a helyi viszonyoknak megfelelően dőlnek el – mondta az elnök. – Alapelv azonban, hogy az önálló politikát, amelyen belül a saját szükségleteit, elképzeléseit és igényeit megfogalmazhatja a párt, elsődleges.
Berényi József még egy fontos feladatot lát pártja előtt: 2011 a népszámlálás éve lesz Szlovákiában. A szlovákiai kisebbségek, így a szlovákiai magyarság szempontjából sem mindegy, hányan leszünk – mondta. – A létező jogaink elérhetősége múlik azon, megvallják-e magyar nemzetiségüket az állampolgárok vagy nem. Az idei parlamenti választási kampányban sikeres volt az a jelszó, hogy a nemzetiség nem számít, pedig igenis számít – figyelmeztetett az MKP új elnöke. – A szlovákiai magyarok lélekszámától függ, mennyi pénzt kapnak majd kultúrájuk, sajtójuk, tömegtájékoztató eszközeik fejlesztésére és fenntartására, mekkora összeg jut majd iskoláik, oktatásuk biztosítására. Az MKP-nak mint egyetlen önálló magyar politikai erőnek tehát feladata lesz, hogy a szlovákiai magyarságot ráébressze: komoly tétje van nemzetisége vállalásának.

Felvidék Ma, gy