Nyári összevont számmal jelentkezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja, a Kálvinista Szemle.
Vezércikkében Orémus Zoltán abaúj-tornai esperes a misszió éve kapcsán a pásztori lelkület fontosságáról értekezik. A lapszám közli Fazekas László püspöknek a Generális Konvent május 27-én Komáromban megtartott ülésén elhangzott igehirdetését, az ott elfogadott – a trianoni békediktátum 90. évfordulójával kapcsolatos – nyilatkozatot, illetve tudósításban is beszámol az egész Kárpát-medencei reformátusságot érintő tanácskozásról. Két lapot is az olvasók figyelmébe ajánl: a Confessio idei második, trianoni számát, illetve egy induló, a fogyatékos és egészségkárosodott emberek helyzetét felvállaló, a Carissimi címet viselő folyóiratot.
A jókai Jó Pásztor Háza létrehozása 10. évfordulóján megtartott hálaadást két szöveg közlésével közelíti az olvasókhoz a Kálvinista Szemle. A nyári számában – szokásához híven – a testvér-egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja, a Harangszó néhány írását közli a Vendégoldal rovatban. Tájékoztat továbbá a Zsinati Elnökség 15. ülésének a nyelvtörvénnyel összefüggő határozatáról, a Diakóniai Központ fél évi munkájáról, a Firesz Duna Menti Egysége tudatos és felelős építkezéséről; felhívja a figyelmet egy Martoson induló oktatási-nevelési szemináriumra, több nyári gyermektáborra, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara doktori témáira. Közli az idén végzett teológusok és teológiai doktorok, akárcsak az I. és a II. lelkészképesítő vizsgát sikerrel abszolvált teológusok, illetve segédlelkészek névsorát. Bemutat egy már inkább szlovák gyülekezetet: a Garanyi Református Egyházközséget.
A gazdag tudósítási anyagban helyet kapott többek közt a Miskolcon megszervezett I. Országos Református Pedagógustalálkozó, a kassai egyházmegyei kórustalálkozó, a királyhelmeci bibliaismereti vetélkedő és imaséta a városért, és két tudósítás is szól a börtönlelkészi szolgálatról. A magyar vértanúk bátor hitvallásaiból a ma élő hívők, így a Kálvinista Szemle július–augusztusi számának olvasói is erőt meríthetnek.

A. Kis Béla, Felvidék Ma