A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács dr. Bohony Pál elnök vezetésével döntött a miniszteri ösztöndíjas részképzéses és részképzős tanulmányutas pályázatokról. A Tanács a döntést rendhagyó módon elektronikusan hozta meg.

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen májusban pályázatot hirdetett miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterében.
A felvidéki hallgatók 2010.május 17-től nyújthatták be pályázataikat a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodájában, a határidő 2010. június 21-én, 16.00-kor járt le. Azok számára, akik valamilyen okból nem tudtak minden kért dokumentumot a hátáridőig leadni, még 2010. június 25-én 12.00 óráig volt lehetőség a hiánypótlásra.
A pályázati beadványok értékelése után az elmúlt héten a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács 11 tagja egybehangzó szavazással elfogadásra javasolt hat teljes szemeszteres részképzés-pályázatot és egy részképzős tanulmányutas pályázatot.
Az ösztöndíjpályázatokról a végleges döntést a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztere hozza meg, melyről a döntést követően postai úton, írásban értesítik az érintett egyetemi hallgatókat.

Felvidék Ma