A hatásköri törvény módosításával oldja meg a kormány, hogy a Szociális Biztosító elnöke, aki a Smer parlamenti képviselője is, ne lehessen jelen a kormány ülésein tanácsadó szavazattal. Mivel az összeférhetetlenséget az alkotmány szabályozza, 90 szavazata pedig a módosításhoz a koalíciónak nincs, ezzel az egyszerű törvénnyel rendezik a kérdést. A javaslatból törvény ősszel lehet, és november 1-jén léphet hatályba. A módosítás szerint a főhivatalok vezetői már nem automatikusan lennének jelen a kormány tanácskozásain, hanem a kormányfő meghívására kellene megjelenniük egy-egy napirendi pont kapcsán.
Ez a törvénymódosítás rendezi az emberjogi és kisebbségügyi kormányalelnök hatásköreit is. November elsejétől az ő hatáskörébe tartozik a kisebbségi nevelés- és oktatásügy irányítása, beleszólása lesz a nemzetiségi oktatást érintő koncepciók elkészítésébe, az oktatási miniszter döntéseibe. A nemzetiségi oktatást érintő dokumentumokat neki is ellenjegyeznie kell majd.
A nemzeti kisebbségek kultúrájának támogatása is a hivatalhoz kerül. A kisebbségügyi kormányalelnök fogja biztosítani és szétosztani a kisebbségi kultúrára szánt pénzügyi támogatásokat. A hatásköri törvény módosítása létrehozza az Emberjogi és Kisebbségi Kormánytanácsot, amely koordinálni fogja a kormány és a kormányalelnök tevékenységét a kisebbségi oktatásban és nevelésben, illetve a kisebbségi kultúrák támogatásában.
Érinti a módosítás a külkereskedelmi jogköröket. Ezeket – a speciális áruk kivételével – a külügyminisztérium veszi át, az eddigi kirendeltségek helyett a külképviseletek részévé válnak a gazdasági képviseletek. A törvény megszűnteti a bűnmegelőzési, illetve a tudományos-fejlesztési kormánytanácsot is.

Felvidék Ma