A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete 2010. augusztus 22-én vasárnap délután megemlékező ünnepséget tartott Szent István állam- és egyházalapító királyunk tiszteletére. A rendezvényre az alapszervezet zsúfolásig megtelt székházának nagytermében került sor Ďurčo Zoltán érsekújvári plébános, esperes és püspöki helynök, Nátek Sándor érsekújvári református lelkipásztor és számos bel- és külföldi előadóművész részvételével, illetve közreműködésével.

 

A Csemadok Érsekújvári alapszervezete idén augusztus 22-én, másodízben emlékezett meg Szent István királyról. A Csemadok helyi szervezetének székházában megtartott ünnepi kenyérszenteléssel egybekötött díszelőadáson az érsekújvári egyházi méltóságok képviseltették magukat, ezzel elismervén a rendezvény rangosságát. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minél hitelesebben tükrözze az államlapító kersztény uralkodó életét és szellemi hagytékát.
Bevezetőül Szutor Ágnes, pomázi népdalénekes adott elő egy Szent Istvánról szóló népdalt, majd Nagy Edina mondta el a „Megáldassék az apró búzaszem“ című költeményt, mintegy előkészítőt a kenyérszentelő szertartáshoz.
A kenyérszentelő bevező aktusaként Nátek Sándor ésekújvári református lelkész szólt elsőnek. Szent István királyunk államalapító tevékenységéről azt mondta, hogy „a református egyház is népünk királyának tartja, mert abban az időben az egyház még egységes volt. Arról, hogy később az egyház kettévált, Szent István nem tehet és ezt a folyamatot nem is tudta előrelátni. Mi is tiszteljük személyét és Istent dicsőítve fejet hajtunk előtte.“ Az érsekújvári Csemadok rendezvényét illetően a tiszteletes atya úgy vélekedett, hogy öröm volt számára részt venni a mai újkenyér-szentelő ünnepen. „Felfakadt ajkunkon az ige, szólt hozzánk Jézus. ´Én vagyok az élet kenyere´ azt jelenti, hogy az emberi szívben megvan a vágy a testi és a lelki kenyér után. A kenyér mindenképen összeköt bennünket Istennel és emberrel. Azzal a Jézussal, aki benne van az asztalunkra tett kenyérben életre és örök életre“ – fejezte be ünnepi felszólalását Nátek Sándor lelkész.

Ďurčo Zoltán érsekújvári plébános, esperes, a nyitrai egyházmegye püspöki helynöke megszenteli az új kenyeret

A református egyház képviselője után Mgr. Ďurčo Zoltán érsekújvári plébános, esperes, a nyitrai egyházmegye püspöki helynöke méltatta az ünnepelt uralkodó érdemeit. „Szent István a hit és az erkölcs alapján álló férfi volt, aki maradéktalanul teljesítette azt a feladatot, amivel őt a gondviselés megbízta“, majd folytatta: „Személyének különösen azt köszönhetjük, hogy nemzetének adott egy önálló szabad és független országot, és ezt állami és egyházi intézményekkel látta el. Uralkodása során több püspökséget és érsekséget hozott létre, többek között a nyitrai káptalant is. Olyan utat mutatott népének, amely nemcsak az anyagi gyarapodáshoz, hanem magasabb értékű kincsekhez is, a szellem műveltségéhez és a természetfölötti kegyelmekhez vezetett“ – tette hozzá a római katolikus egyház helyi képviselője, aki ezután az előírt liturgiai aktus keretein belül megáldotta az új búzából sütött kenyeret.

A vasárnapi rendezvény további részében Turcsány Péter pomázi író emlékezett meg Szent Istvánról. Szólt az államalapító keresztény király törekvéseinek akkori és mai jelentőségéről, törvényalkotó tevékenységéről, valamint a mai magyar nemzet fennmaradásáról és a határon túl élő magyarsággal való összetartozásról. A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete mellett működő Fortunatus verséneklő együttes, Gubó László és Izsák Gábor gitárosok, Nagy Edina és Berényi Dávid szólóénekesek és egy öttagú női vokál lelkesen és nagy sikerrel adott elő dalokat, megzenésített verseket és modern feldolgozásba áthangszerelt zeneműveket.

A Fortunatus verséneklő együttes műsora

PhDr. Dráfi László, az érsekújvári Műveszeti Alapiskola tanára Erkel Ferenc „István király“ című operájából adott elő egy töredéket, az „Áldd meg, Isten, a királyunkat“ alcíműt, zongorán. Kautzky Armand budapesti színművész pedig egy Szent Istvánról szóló verset mondott el.
Az érsekújvári Kistérség Színtársulat előadása zárta a rendezvényt, felülmúlva minden várakozást. Juhász Mária vezetése alatt az „István, a király” című rockoperából adtak elő részleteket. Az előadás érdekességeként meg kell említeni, hogy az érsekújvári plébánia néhány káplánja is közreműködött az előadásban, ami külön elismerést és köszönetet érdemel.
A megható produkciót vastapsal fogadta a  Csemadok székházának nagytermét megtöltő publikum. Az ünnepi hangulatot a magyar Himnusz, a Szózat és a Székely himnusz tetőzte be. A lassan távozó közönségnek egy kis figyelmességgel kedveskedtek az ünnepség rendezői: díszmagyarba is öltözött csinos lányok az idei friss kenyérből készített falatokkal kínálták őket.
„Ilyen jellegű, Szent István király emlékét felidéző műsort tavaly rendeztünk első ízben, hagyományteremtő célból – mondta el elégedetten az ünnepség után Berényi Margit, a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének elnöke. – Az a szándékunk, hogy a kiemelkedő államférfira és szentre keresztény hagyományaink szellemében emlékezzünk. Szeretnék ez úton köszönetet mondani minden közreműködőnek, abban a reményben, hogy a jövőben is számíthatunk rájuk.“

Felvidék Ma, Práznovszky Miklós (szöveg és képek)

Az ünnepi rendezvényen készült felvételek megtekinthetők Képgalériánkban.

Jelenet az István, a király rockoperából a Kistérség Színtársulat előadásában