„Elfeledett emberek” címmel augusztus utolsó hetében rendezték meg a Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének [International Prison Chaplains Association] hatodik világgyűlését, melynek a svéd főváros Stockholm adott otthont.
A konferencián 320 börtönlelkész vett rész a világ 69 országából. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor, a Szlovák Börtöntársaság vezetőségi tagja képviselte. A világgyűlés programja szerint a naponkénti plenáris üléseken olyan témakörökben hangzottak el előadások, mint a börtön és az emberi méltóság kérdése, a börtön, hatalom, igazságszolgáltatás, emberi jogok védelme nemzeti és nemzetközi szinten, elfeledettek, de nem örökre -a világosság fényt ad a sötétségben is, börtönlelkészi szolgálat a kisebbség körében.

A konferencia résztvevőinek csoportos beszélgetéseken lehetőség nyílt az ismeretek bővítésére és más országok, kontinensek büntetés-végrehajtási rendszerének a megismerkedésével az alábbi témakörök alapján:
1, Börtön és emberi méltóság
2, Halálraítélt fogvatartottak
3, A megbékélés lehetőségének előkészítése az elkövető és az áldozat esetében
4, A csecsemők és gyermekek helyzete a börtönben
5, Tanulás lehetősége az intézetben
6, A börtönlelkészi szolgálat alapvető szükségletei
7, A halálbüntetés kérdése
8, Igazságtalanság a börtönlelkészi szolgálatban
9, Börtön, hatalom, igazságszolgáltatás
10, Emberkereskedelem és prostitúció
11, Börtönlelkészség, mint kisebbség
12, Nők helyzete a börtönben
13, Kolostor a börtönben
14, Alfa tanfolyam
15, A mentális egészség megőrzése
16, Jogi kérdések
17, Teológiai képzés a börtönben
18, Felekezetközi börtönlelkészi szolgálat
19, Ökumenizmus a börtönben
20, A fogvatartás alternatív lehetőségei
21, A resztoratív igazságszolgáltatás Európában

A világgyűlés idején két alkalommal is sor került regionális ülésekre, amikor a kontinensek külön tárgyalták meg az őket érintő legfontosabb kérdéseket, valamint megválasztották képviselőjüket a szervezet világtanácsába. Európai részről az újonnan megválasztott tanácstag a németországi Martin Faber lett. Megválasztották a Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének új elnökét. A svédországi Birgitta Wimberg-et Dwight Cuff váltotta. A hatnapos konferencia végén a résztvevők egy zárónyilatkozatot fogadtak el.

Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor, a Szlovák Börtöntársaság vezetőségi tagja a világgyűléssel kapcsolatban elmondta: „A konferencia megszólíthatta azokat is, akik elszigetelten és magányosan végzik börtönlelkészi szolgálatukat. Csodálatos lehetőség volt számunkra, hogy álmainkat másokkal is megoszthassuk, Istent együtt dicsőíthetjük bármilyen országból, nemzetből, kultúrából, egyházból jöttünk is. A konferencia záródokumentumát minden országba és azok egyházaihoz is elküldik, ezáltal mindnyájan felszólíttatunk, hogy a tőlünk telhető lépéseket tegyük meg annak érdekében, hogy ne börtönöket kelljen építenünk, hanem inkább Isten országát munkálhassuk”.

Reformata