Nagyon jó a cikk. Régóta hiányolom azonban, hogy sem a sajtó, de még az MKP sem mutat rá a tényre, hogy nemcsak a szlovák, de a magyar is hivatalos nyelv az Európai Unióban és az Európai Parlamentben is. Hogyan lehetséges, hogy amikor mindkét ország tagja a NATO-nak és EU-nak, a Visegrádi négyeknek stb., Szlovákia és Magyarország viszonyában ekkora viszályt, és ellenségeskedést okozhat a magyar nyelv.
Az MKP-nak a feladata, hogy haladéktalanul követelje a magyar nyelv hivatalossá nyilvánítását a szlovák parlamentben is. Ezt az örökséget miért nem vette át Szlovákia Csehszlovákiától, amikor olyannyira hangsúlyozza a jogfolytonosságot? Annak idején
Rajczy László (MKDM) élt is ezzel a jogával Prágában, nagy baj, hogy kinevettük, hogy mi magunk mondtunk le róla, s ezt Szlovákia nem is felejtette el azonnal kihasználni.
Egyébként is követelni kell a magyar, a ruszin a német és a roma nyelv hivatalossá nyilvánítását mindenütt, ahol a kisebbség létszáma eléri az 5 % -t, illetve azokban
a helységekben is, ahol legalább 100 kisebbségi él.
Itt az ideje, hogy ebben a kérdésben ne fillérezzünk, és ne folytassunk kicsinyes alkudozásokat, mint ahogy ez most is történik. Ez kérdés mindennél fontosabb, még a kormányban való asszisztálásnál is.

Lapos József, (egyetemi tanár, az MKDM volt elnökségi tagja), Pozsony
Felvidék Ma