Ez év augusztusában érdekes és fontos nemzetközi találkozóra került sor a Leader programot megvalósító Dudvág Helyi Akciócsoport (DHACS), a Régi Feketevíz Helyi Akciócsoport (RFHACS), valamint a magyarországi Csorvás központú Hajdúvölgy-Kőrösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület résztvételével.

 

Az említett kistérségek önkormányzatai lakosaik életminőségének javítását tűzték ki megvalósítandó feladatul. Ennek érdekében a helyi infrastruktúra, a szolgáltatások és a gazdaság fejlesztése, a környezetvédelem javítása, és a képzettségi szint növelése érdekében minden reális lehetőséget szeretnének megragadni. Ezért csatlakoztak az Európa Unió Leader programjához, amelynek kulturális és történelmi vonatkozásai is vannak.
Az itt felsorolt csoportok az Oxenweg programot kigondoló és realizáló dél-bajorországi történészekkel és vidékfejlesztési szakemberekkel is felvették a kapcsolatot.
Az Oxenweg program szakemberei megpróbálják feltérképezni a 13-18. század marhakereskedelmének útvonalát Augsburgtól egészen Magyarországig.
A csorvási csoport a Hajdúvölgye-Kőrösmente térség intézményeivel együtt a magyarországi útvonalat kutatja. Ismert tény, hogy az európai piacokon a magyar szarvasmarhát a nyugat-európai kereskedők, illetve a húsukat feldolgozó szakemberek értékesebbnek tartották, mint mondjuk a lengyelországit, vagy más országból vásárolt szarvasmarháét.
A német- és magyarországi kutatók munkájához csatlakozott a Dudvág Helyi Akciócsoport, amely két éve vette fel a kapcsolatot a csorvásiakkal. A tavalyi év októberében és novemberében egy munkaértekezleten és egy szakmai konferencián értékelték az együttműködés gazdasági és szakmai eredményeit németországi, ausztriai, romániai (magyar és román), és a magyarországi csoporttokkal együtt.
A 12 települést (Alsószerdahely, Feketenyék, Gány, Hidaskürt, Kismácséd, Kosút, Nagymácséd, Nemeskajal, Taksony, Tósnyárasd, Vága, Vízkelet) magába tömörítő Dudvág Helyi Akciócsoport feladata – a „Cseh út” mátyusföldi szakasza „titkainak” feltárása. (A TERRA Hírújság előző számában már részletesen foglalkoztunk a témával)
A novemberi értekezleten vállaltuk, hogy régész, levéltáros, történész szakembereinkkel a Mátyusföldön keresztül haladó Via Bohemica-ról egy értékes publikációt állítunk össze.
A közös munka keretében a csorvási akciócsoport tagjait is vendégül láttuk. Kasuber István vezetésével elsőízben jártak Mátyusföldön, és a Leader programmal összefüggésben a Dudvág HACS-on kívül felvették a kapcsolatot a Régi Feketevíz HACS (Alsószeli, Eperjes, Felsőszeli, Királyrév, Tallós, Vezekény) képviselőivel. Ing. Lancz István és Ing. Dobosy Pál a mátyusföldi kistérségek vezetői nagyon fontosnak tartották a találkozót.
A kutatás, a munka tovább folytatódik. A Dudvág Kistérség képviselői szeptember első napjaiban az erdélyi Gyergyószentmiklósra utaztak a szakmai tevékenység és történeti kutatások összehangolása végett.

Felvidék Ma, Pukkai László, TERRA Hírújság