Ma tartotta ülését a Nagyszombat megyei Önkormányzat. A Magyar Koalíció Pártjának megyei képviselői közül Bíró László a megyei fennhatóságú kulturális intézmények igazgatóinak kötelező pályáztatásáról szóló javaslattal kapcsolatban azzal a módosítással élt, hogy a pályáztatás külön elbírálás alapján történjen , vagyis ne legyen az összes igazgató leváltva. Javaslata szerint csak azok az igazgatók lennének megpályáztatva, aki már 5 éve a tisztségükben vannak, aki viszont csak 1-2 éve került pályázat útján a tisztségébe, csak az 5 év letelte után lenne újrapályáztatva.
Bíró László második javaslata a regionális fejlesztési ügynökségekkel volt kapcsolatos és arra vonatkozott, hogy a kirendeltségek megszűnése esetén az ügynökségek ne legyenek kötelezve arra, hogy át kell venniük a kirendeltségek alkalmazottait. Erre csak az ügynökségek beleegyezésével és abban az esetben kerüljön sor, ha ennek az anyagi vonzatai nem veszélyeztetik az ügynökségek működését. Mindkét javaslat támogatást kapott.
Hájos Zoltán interpellációban fordult a megye elnökéhez arra vonatkozólag, hogy a megyei útkarbantartó vállalat Dunaszerdahely területén a megyei hatáskörű utakat nem tartja megfelelően karban, és nem végzi el a javításokat sem, bár a dunaszerdahelyi regionális igazgató erre ígéretet tett. Az igazgató levélben is fel lett szólítva a konkrét munkák elvégzésére, mindezek ellenére nem történt pozitív változás az ügyben. Hájos képviselő úr ezért az interpellációjában felkérte a megye elnökét, hogy az ügyben tegye meg a megfelelő lépéseket, a dunaszerdahelyiek ugyanis joggal kifogásolják az úthibákat, az állandó kátyúkat, sokszor a városi önkormányzatnak róva fel ezeket a hiányosságokat, mert nem tudatosítják, hogy ezek az utak nem a városi önkormányzat, hanem a megye hatáskörébe tartoznak.
Pék László megyei képviselő a nagyszombati megyei hivatal és intézményei adókiesések miatti racionalizálásáról szóló javaslathoz élt módosítással. A beterjesztett javaslat megszorító intézkedései a megyei hatáskörű 101 (60 állami, a többi magán) intézményt is érintenék, s felmerült az is, hogy a megyei hatáskör alatt álló oktatási intézmények – többnyire középiskolák – gazdasági feladatokat ellátó alkalmazottainak létszámát csökkentenék, illetve nagy részüket áthelyeznék a megyére. A javaslatot az információ adta lehetőségek kihasználásával indokolták, szerintük az informatizáció segítségével ezek a helyi jellegű feladatok a megyéről is elvégezhetőek lennének. Pék László felszólalásában elmondta, hogy ellenzi ezt a javaslatot, a munkaerők centralizálását ugyanis nem tartja jó megoldásnak. Véleménye szerint az egyes oktatási intézmények a régiókban elvesztenék ezáltal azokat az alkalmazottaikat, akiknek munkájára nagy szükségük van. Elképzelhetetlennek tartja, hogy a helyi feladatok a megyéről megfelelőképpen megoldhatóak lennének, sok hasznos információ elkallódna eközben. Pék László szerint amennyiben az oktatási intézményektől további kompetenciákat, illetve munkaerőt vonnak el, akkor azok a kezdeményezések, illetve konkrét eredmények, amelyek alapján az iskolavezetés anyagi forrásokat tudott bevonni a szülőktől és a helybeli vállalkozóktól, lehetséges, hogy megszűnnek. Ha azt látják ugyanis, hogy nem helyben, az iskolatanácsban dőlnek el a dolgok, hanem a megyén, akkor ezek a kezdeményezések alábbhagynak, s ez semmiképpen sem kedveznek az egyes iskoláknak. Pék László felvetését a többi frakció is megtámogatta, így ez az anyag nem került elfogadásra – tájékoztatott az ülésről az MKP sajtóosztálya.

Felvidék Ma