(Fényképgalériával) Az 1956-os események tiszteletére a Csemadok helyi szervezete rendezett megemlékezést Nagykaposon. A megemlékezés két helyszínen zajlott. A Magyar Közösségi Házban Kiss Endre József, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtára igazgatója tartott előadást.

Szajkó Gábor Sátoraljaújhelyből, a Rákóczi Szövetség Országos Választmányának tagja pedig rendkívüli történelem óra keretén belül ismertette az 56-os eseményeket a helyi magyar tanítási nyelvű alapiskolában.
A Magyar Közösségi Házban elhangzott tartalmas elődás közönségét elsősorban a Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagykaposi kihelyezett részlegének diákjai alkották. Az előadás és az azt követő beszélgetés során az előadó felelevenítette a szabadságharcos magyar ifjúság magatartását, akik kivívták a nemzeti forradalom győzelmét, ami sajnos rövid ideig tartott. Az előadó szólt a forradalom példa nélküli tisztaságáról, és arról, hogy az 1956-os magyar forradalom Közép Európa leghaladóbb megmozdulása volt. Szavait idézve: „…56 leckét adott az egész világnak nemzeti küldetésből, egyetemes hősiességből, igazság- és szabadságszeretetből, haladásból és történelmi hivatás betöltéséből. 1956 nélkül nem biztos, hogy elérkezett volna 1989. A tanulságot A. Camus francia író sokszor idézett szavai összegzik: a világ szabadságáért akkor a magyar ifjúság tett a legtöbbet és véráldozatával visszaadta a nyugatnak a szabadságnak azt a fogalmát, amit az már elfelejtett. A vérbe fojtott szabadságharc erkölcsi győzelme mégis a magyarságé lett – tesszük hozzá.”

A Szajkó Gábor által vezetett megemlékezés keretét az alapiskolában Márai Sándor: Mennyből az angyal és Szőcs Géza: Pesti srácok című verse adta meg. A résztvevők az előadást követően közös főhajtással, egy perces néma felállással emlékeztek a mártírokra.
Szajkó Gábor szerint a Felvidéken zajló megemlékezések őszintébbek és meghittebbek annak ellenére, hogy az ifjúság aránylag kevés ismeretanyaggal rendelkezik magyar történelemből.
Mindkét előadó egyetértett abban, hogy „az eseményeket azért idézzük fel, mert azt reméljük, hogy 1956 célkitűzései-melyekért a hősök életüket adták, egyszer beteljesednek a 21. századi magyarság és az emberiség életében”.

A megemlékezésről készült fényképek megtekinthetőek a Képgalériánkban.

Felvidék Ma, Mgr. Tökölyi Angéla