Nagy sikerrel zárult Komáromban, a XX. jubileumi Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó, amely 2010. november 26-28. között került megrendezésre. Házigazdája a Komáromi Selye János Gimnázium és a helyi Ipari Szakközépiskola volt. Az említett két oktatási intézményen kívül elévülhetetlen érdemek illetik SZMPSZ Országos, illetve Területi Választmányát. A Diáktalálkozó ünnepélyes megnyitója rövid kultúrműsorral vette kezdetét a Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium dísztermében. Ezt követően Andruskó Imre és Vetter János iskolaigazgatók, Fekete Irén, az SZMPSZ TV elnöke, Csintalan Zsuzsa, az Eötvös utcai Alapiskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Végül Oláh György matematikus üdvözlő szavait hallhattuk.
Az előadások száma felülmúlta az eddigieket. A témák változatosak, és sokrétűek voltak, megfeleltek az egyes korosztályok elvárásainak, tekintettel arra, hogy idén Bolyai János, a legnagyobb magyar matematikus halálának 150. évfordulójára emlékeztek. Három előadás is foglalkozott életművével, más-más megközelítésből. A résztvevők száma meghaladta a kétszáz főt. A hazaiakon kívül Magyarországról, Erdélyből, Délvidékrő, és Kárpátaljáról is tiszteletüket tették a seregszemlén, mind tanárok, mind diákok voltak közöttük. Már a tizedik évfolyamtól kezdve az előadások kivonatait is kézhez kapják a résztvevők. Idén, a jubileumi Diáktalálkozó apropójából a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány (Nagykanizsa) egy vaskos kiadványt jelentetett meg, Szám-Vetés címmel. Tulajdonképpen egy szakköri feladatgyűjteménynek is tekinthető, amelyet a Kárpát-hazában a matematika iránt érdeklődők jól tudnak majd hasznosítani a későbbiekben. Az elmúlt húsz év során beigazolódott, hogy a Diáktalálkozó életképes. Életben tartják öreg és megfáradt, a középkorú, tapasztalt, fiatal és lelkes tanárok. A főszervező, Oláh György ünnepi beszédében utalt arra, hogy: „Küldetést teljesítünk, amikor matematikát tanulunk és tanítunk – magyarul. Minden idegszálunkkal azokba a magyar hagyományokba kapaszkodunk, amelyeket az 1797. december 6-án Rév-Komáromban született Nagy Károly és kortársai a matematikai ismeretek bővítése és népszerűsítése terén végeztek..

Felvidék Ma, Holecz Attila

 

Illusztrációk Holecz Attila cikkéhez