A budapesti székhelyű Szülőföld Alap mindhárom szakmai kollégiuma közzétette a 2010. évi második pályázati kiírásának eredményeit. Az Alap őszi pályázatain összesen 1,315 milliárd forint támogatást osztottak szét 1181 támogatott pályázat között, a keretösszegből a szlovákiai pályázók 14 százalékban részesültek.


Az Oktatási és Szakképzési Kollégiumhoz – melyben Bíró László képviseli a Felvidéket – a szlovákiai szervezetek igénye több mint 237 millió forint volt, amiből 106,1 millió forintos támogatást kapnak összesen. A felnőtt-, szak-, illetve tovább- és átképzési programok támogatására 33 millió forintot, szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatására 30 millió forintot, szakképzési és felnőttképzési programokat megvalósító intézmények és szervezetek működési és eszközbeszerzési támogatására 20 millió forintot kapnak. A szórványban levő intézmények által, vagy szórványban élők számára nyújtott felnőtt- és szakoktatási, szakképzési programok és működési költségek támogatására 13,5 millió forint kerül kiosztásra. Lebonyolító szervezetek részére szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok támogatására továbbpályáztatás céljából 9,6 millió forintot ítéltek meg (a szlovákiai eredmények táblázatos formában elérhetők a Szülőföld Alap honlapjáról ITT).
 A Kulturális, Egyházi és Média Kollégium, amelyben Ladányi Lajos képviseli a szlovákiai érdekeket, a szlovákiai szervezeteket 52,1 millió forinttal támogatja, a beadott igény 445 millió forint volt. Ebből az országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű kulturális, művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek számára országon belüli tájolási programok és új produkciók megvalósítására, illetve a szlovákiai magyar alkotóművészeti intézmények és szervezetek (képző-, ipar- és fotóművészet) programjainak a támogatására 22,5 millió forintot ítélt oda. Magyar nyelvű lap- és könyvkiadás 6 millió forintot, a magyar nyelvű elektronikus média működési és beruházási költségeinek támogatására 4 millió forintot kapott. Épített kulturális örökség, tájházak és egyházi épületek állagmegóvásának és felújításának támogatására 17 millió forintot szavazott meg az Alap, kulturális, művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása továbbpályáztatás céljából pedig 2,6 millió forintot (a szlovákiai eredmények táblázatos formában elérhetők a Szülőföld Alap honlapjáról ITT).
Az Önkormányzati és Informatikai Kollégium (szlovákiai kurátora Bób János) pályázatán a szlovákiai szervezetek 24,5 millió forintot nyertek el, a szlovákiai szervezetek igénye 69 millió forint volt. Önkormányzati és EU-források igénybevételét elősegítő programok támogatására 13 millió forintot, kistérségi és önkormányzati együttműködési programok, informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés és működés támogatására 10,2 millió forintot hagytak jóvá (a szlovákiai eredmények táblázatos formában elérhetők a Szülőföld Alap honlapjáról ITT).
Lebonyolító szervezetek részére továbbpályáztatás céljából magyar nyelvű közösségi portálok létrehozására, működési költségére 1,3 millió forint támogatást ítéltek meg.

 

Felvidék Ma, szj