Bauer Edit, a Magyar Koalíció Pártja európai parlamenti képviselője tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy az elmúlt hónapokban a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet a kereskedelmi célú hirdetésekre vonatkozó nyelvi jogok megsértése jogcímén pénzbeli bírságot szabott ki a „MY-Nitrianske noviny” c. hetilapnak. Ezzel egyidejűleg a Szlovák Sugárzási Tanács szintén szankcióval sújtotta a COM-Media s.r.o. céget. Mindkét esetben a magyarul megjelentetett fizetett hirdetés miatt léptek fel a hatóságok, holott az eddigi gyakorlatnak megfelelően az angolul vagy németül közzétett tájékoztatás nem vont szankciót maga után.
A kereskedelmi felügyelet a 147/2001. számú, a reklámról szóló törvény 3. paragrafus  6. bekezdésére hivatkozva azért bírságolta meg a MY hetilapot, mivel az kizárólag magyarul tett közzé egy apróhirdetést.  Az említett törvény alapján: „a reklámozás során teljesíteni kell a nyilvános közlés követelményeit, be kell tartani a nyelvi kultúra alapelveit, a szlovák nyelv nyelvtani, helyesírási és kiejtési szabályait, valamint a kapcsolódó szakterminológia elveit”, figyelembe véve a 270/1995 számú, államnyelvről szóló törvény rendelkezéseit.
A második esetben egy regionális tévécsatornán sugárzott, szintén kereskedelmi célú hirdetésről volt szó, amely egy regionális – döntően magyar nyelvű – hetilapot, valamint magyarországi termékeket és szolgáltatásokat reklámozott. A Szlovák Sugárzási Tanács a rádiós és televíziós programok sugárzását szabályozó 308/2000 sz. törvény 16. paragrafus 3. bekezdés e) pontja alapján szabta ki a bírságot. Mindkét esetben fizetett hirdetésről volt szó, miközben a célcsoport a magyarul beszélő nézők illetve olvasók voltak.
Az államnyelvtől eltérő nyelven közzétett hirdetések szankcionálása nemcsak a félmilliós szlovákiai nemzeti kisebbség jogait csorbítja, hanem fölveti az Európai Unió alapelveinek megsértését is, nevezetesen az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elvét.
“Nem tekinti az Európai Bizottság az ilyen magatartást a négy szabadságelv (az áruk szabad áramlása – az EU Működéséről Szóló Szerződés II. cím, valamint a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása – IV. cím) megsértésének?
Az alapelvek megsértése esetén a Bizottság fontolóra veszi eljárás kezdeményezését az EU jog megsértésére való tekintettel?” – tette fel a kérdést Bauer Edit.

Felvidék Ma