Ülésezett a Magyar Koalíció Pártjának Országos Tanácsa. A testület áttekintette a párt legfontosabb teendőit, értékelte az új kormány eddigi tevékenységét és irányvonalát, a magyar-magyar kapcsolatok alakulásának perspektíváit, és kiemelten foglalkozott a november 27-ei helyhatósági választások jelentőségével. Ezekről Nyilatkozatot tett közzé az MKP OT.

“A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa az 1989-es novemberi bársonyos forradalom közelgő évfordulójára is emlékezve aggodalommal figyeli a politikai életben zajló eseményeket, mert azt tapasztaljuk, hogy számos területen hiányzik a politikai akarat a rendszerváltó eszmék kiteljesítéséhez, különösen az emberi és kisebbségi kérdés hatékony és modern rendezéséhez.

A júniusi parlamenti választásokat megelőzően a szocialista-nemzeti kormánykoalíció demokráciát, jogállamiságot és politikai szabadságjogokat tipró rendelkezéseit élesen bíráló ellenzéki pártok a választások eredményeként hatalomra jutva megfeledkeztek ígéreteikről és nem mutatnak akaratot arra, hogy a megszüntessék, illetve módosítsák azokat a jogszabályokat, amelyek ellen a társadalom is szót emelt. Érintetlenül maradt az állami szimbólumokról szóló, a „kötelező hazafiasságot” előíró törvény, amely ellen az iskolák százai és a diákok ezrei tüntettek annak idején, változatlan a sajtótörvény, amely ellen kiadók és az újságírótársadalom tiltakozott. Hasonló a helyzet a szlovák államnyelvről szóló törvény módosításával is, amely előkészített formájában továbbra sem felel meg az Európa Tanács velencei bizottsága ajánlásainak, de értelmetlen viták övezik az állampolgárságról szóló törvény módosítását is, holott ellenzéki pozícióban a jobb-közép pártok még azt ígérték, olyan jogszabályt alkotnak, amely nem diszkriminálja és bünteti az ország polgárait nemzetiségük alapján.

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa a bársonyos forradalom elveit is követve felszólítja a kormánykoalíciós pártokat, teljesítsák a kormányprogramba is foglalt ígéreteiket az emberi és kisebbségi jogok terén is. Az MKP OT ezzel párhuzamosan támogatja a szabad anyanyelvhasználatért meghirdetett petíciós aláírásgyájtési akciót, és arra kéri tagjait és szimpatizánsait, hogy aláírásával fejezze ki a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság elvei betartásának igényét.

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa üdvözli, hogy hatéves szünet után újra megkezdte egyeztető munkáját a magyar állandó értekezlet. Fontosnak tartja, hogy hangsúlyt kapott a határmenti és határon átnyúló együttműködés kérdése, hiszen régiónk gazdasági, szociális és kulturális felemelkedését szolgálhatja, amennyiben az Európai Unió ilyen célra létrehozott alapjait, valamint a magyar kormány támogatási rendszerét az eddiginél intenzívebben és hatékonyabban tudjuk kihasználni.

Ezzel összefüggésben a Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa bízik abban is, hogy a szlovák jobb-közép kormány az Európai Néppártok gazdaságpolitikai alelepvét, a szociális piacgazdaság építését fogja követni, ami a leszakadt régiók felemelkedését szolgálja az állami beruházások és a külföldi befektetések támogatásának megvalósításával, valamint a helyi munkahelyteremtő kezdeményezések felkarolásával. Az MKP kerületi képviselői, polgármesterei és helyi önkormányzati képviselői partnerei kívánnak lenni a kormány ilyen szándékainak megvalósításában.

Az MKP Országos Tanácsa szimbolikusnak tartja, hogy az idei helyhatósági választásokra tíz nappal a bársonyos forradalom évfordulója után kerül sor, hiszen az 1989. november 17-én indult folyamat részeként épülhetett ki az önkormányzatok rendszere és kaptak szabad választási jogot a polgárok — amivel közvetlen módon befolyásolhatják sorsuk alakulását. Ezért felhívjuk valamennyi tagunkat, pártfogónkat, de minden felelősséggel élő polgártársunkat is arra, vegyenek részt a helyhatósági választásokon és olyan polgármestereket és képviselőket válasszanak, akik a dél-szlovákiai magyarság számára fontos értékek mentén kívánnak tenni közösségünkért, akik tudásukat a jóléti társadalom kialakítására használják és készek apró, napi hangyamunkával dolgozni településük jövőjéért, falusi és városi közösségeink boldogulásáért.” – áll az MKP OT nyilatkozatában.

Felvidék Ma