Az 1956-os forradalmat gimnazistaként megélt Murányi Levente (országgyűlési képviselő) tartott előadást Nagykaposon a Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagykaposi kihelyezett részlegének diákjai számára. Cservenka János – a 20 éve működő Hidaskürti Magán Szakközépiskola alapítója – meghívását elfogadva, november 5-én tette tiszteletét Murányi Levente az iskola 3 éve létrehozott nagykaposi kihelyezett részlegén.

 

Az ötvenhatos forradalomról kialakított kép, a több mint fél évszázadon át többször „átrendeződött”, ennek okán a felnövekvő új nemzedékek szinte alig kaptak élményszerű és hiteles eligazítást arról, hogy voltaképpen miért tört ki és miért küzdött a magyar forradalom. Éppen ezért minden személyes tanúságtételnek értelme és értéke van, amely a magyar ötvenhat igazabb értelmét és valódi jelentőségét-igazságát szándékszik megvilágítani. Murányi Levente életrajzából idézve: „Tevékenyen részt vett az . 1957 februárjában a MUK („Márciusban újrakezdjük”) mozgalom szervezése közben több társával együtt elfogták. Katonai bíróság ítélkezett felettük, három társát kivégezték, őt magát fiatalkorúként 3 és fél évi letöltendő börtönbüntetésre ítélték. 1959. április 24-én, 2 év és 2 hónap letöltése után amnesztiával szabadult.”

Az előadás résztvevői – A Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagykaposi kihelyezett részlege diákjainak egy csoportja

E sorok is arra utalnak, hogy Murányi Levente minden bizonnyal egyike azoknak, akiket a „a tanúvallomás belső kényszere” mozgat, és lelkesít arra, hogy a magyar forradalom és szabadságharc emléke, öröksége és igazsága mellett szóljon.

Az előadó őszinte vallomásán keresztül utat mutatott ahhoz, hogy a magyar forradalom emléke és öröksége valóban közösségformáló történelmi és szellemi erő legyen a határon túli magyarság számára is. Előadása során arra törekedett, hogy a forradalomnak a nemzet egységét szolgáló szellemiségét és tanítását állítsa előtérbe, követendő példának a mai magyarság elé.

Murányi Levente előadó pályafutását Cservenka János, az iskola alapítója méltatja

Az előadást követően  – akarva-akaratlanul – Pomogáts Béla irodalomtörténész sokszor, sok helyen elhangzott előadásainak szavai jutottak eszembe, aki egyetemistaként élte meg az ötvenhatos forradalom napjait, és  a félévszázados évfordulón (2006-ban megjelent Ötvenhat című kötete) érezve a „történelmi tanúságtétel lelki kényszerét”,  ötvenhat írását közreadva egy kötetben hasonló szellemben  írt a forradalomról, személyes élményeiről és ötvenhat utóéletéről.

Felvidék Ma, Mgr. Tökölyi Angéla

A Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagykaposi kihelyezett részlegének diákjai