A mátyusföldi regionális hírújság, a TERRA, Számadás című mellékletében a vidék önkormányzataihoz intézett kérdéseket a négyéves választási időszak eredményeiről érdeklődve. Az alábbiakban Lancz István, Nagymácséd község polgármestere értékeli a választási időszakot.

 

A négy évvel ezelőtt vállalt programból mit sikerült egészen, vagy részben teljesíteni?

Az elmúlt 4 évben sikeresen folytattuk a bérlakások építését a községben, hogy megtartsuk a fiatal családjainkat. 2008-ban tizenkettő, 2010-ben pedig újabb tizennégy lakást adunk át a fiatal családoknak. Ebben a ciklusban sikeresen befejeződött a 2000-ben statikai hibák miatt bezárt óvoda épületének teljes átépítése is. Ezzel egy nagy gondot sikerült megoldanunk, a bővített és átépített épület mára már új, modern külsejével szépíti községünk központját. A községben az utóbbi években 3 új építkezési körzetet nyitottunk, ezekben az új utcarészekben összesen 47 fiatal család alakíthatja ki új otthonát a saját elképzelései szerint. Az iskolában víztisztító állomást és műfüves sportpályát építettünk, de sajnos az 50 éves épület teljes tatarozására kétszer is pályáztunk, de támogatást mégsem kaptunk. A napokban kezdődnek a község főterének teljes rekonstrukciós munkálatai. Ezeket a községi hivatal felújítása, valamint a kultúrház és a hivatal udvarának átépítése követi. Ezek a fejlesztések sikeres pályázatok eredményei, a munkák összértéke 1 225 000 EURO.

A falu életének melyik területén volt tapasztalható lényeges fejlődés?

Örvendetes, hogy az elmúlt években az önkormányzat több pályázata is sikeres lett, így több építkezést is meg tudtunk valósítani. Örülök annak is, hogy a fiatal családok nagy része nem hagyja el a falut, és itt akarja a családi fészkét kialakítani. Ha a fiatalok itt maradnak, akkor az iskoláinkba is biztosított lesz az utánpótlás.

Vannak-e félbehagyott, illetve befejezetlen projektjeik?

Minden projekt esetében igaz, hogy hosszú az út az első ötlettől a végső megvalósításig. Amikor egy projektet sikeresen befejezünk, akkor természetes dolog, hogy azonnal új célokat tűzünk ki magunk elé. Egy önkormányzat gyakorlati életében ez még annyiban változik, hogy a lehetőségek nem mindig adottak. Az esetek nagy többségében a kínálkozó lehetőségek szerint kell változtatni a község prioritásait. Ha például a környezetvédelem területén tudunk sikeresen pályázni valamely kiírásban, akkor azt meg kell tennünk, még akkor is, ha például az iskolánk épülete jobban rászorul a felújításra. Alapjában véve azt mondhatom, hogy a pályázati rendszerben is érvényes a régi mondás, miszerint „aki nem játszik, az nem is nyer”. Napjainkban minden kínálkozó lehetőséget, s így minden pályázati kiírást meg kell ragadnunk, hogy a lehető legkisebb önrész mellett a legnagyobb támogatásokat is meg tudjuk szerezni a község számára. Az elmúlt nyolc esztendőben a község önkormányzata több mint 108 millió korona értékű pályázati támogatást kapott a község építkezéseire. A fiatal családok számára szánt lakásépítésekre ebből az összegből közel 50 milló korona jutott. Látni kell, hogy ezeket az építkezéseket a község saját pénzügyi forrásaiból nem tudta volna megvalósítani, pedig ezekhez az építkezésekhez csak 5 %-kal kellett hozzájárulnunk. Mivel a későbbi években ez a kötelező önrész 20-25 %-os lesz majd, létfontosságú az önkormányzat számára, hogy az infrastrukturális fejlesztések nagy részét minél hamarabb megvalósítsa a község területén.

Az Ön véleménye szerint az államnak, a törvényhozásnak, az önkormányzatiság melyik területét – feladatát, szerepét, stb. – kellene átértékelnie a jobb, minőségibb munka érdekében?

Az államnak és a nagypolitikának elsősorban azt kellene belátni, hogy az eredetileg állami jogkörök falvakra való átruházásával csak a működésre való minimális pénzforrásokat biztosította. Sok évtizedes múltra emlékező elhasználódott középületeket örököltünk meg az államtól, és ha ezeknek a technikai színvonalát a mai követelményeknek megfelelővé kell tennünk, több millió euróra van szükségünk. És ha nem akarjuk ezeket a költségeket a lakosokra átruházni sokkal magasabb adók formájában, akkor marad a pályázati lehetőségek keresése. Ha ezeket az épületeket már felújított állapotban kaptuk volna meg az államtól, már régen minőségibb munka folyhatna az önkormányzatokban, hiszen ezekben az években az önkormányzatok életének fő jelmondata a „HONNAN SZEREZZÜNK PÉNZT A FALUFEJLESZTÉSRE?” lett. A törvényhozás az elmúlt években több olyan törvényt fogadott el, amely nemhogy minőségibbé, hanem inkább problematikusabbá teszi az önkormányzatok munkáját.

Hogyan értékeli a szűkebb és a szélesebb régió településeinek együttműködését, illetve a testvértelepülési testvérkapcsolatok színvonalát?

Nagymácséd község a galántai járás 11 másik községével együtt (Alsószerdahely, Feketenyék, Gány, Hidaskürt, Kismácséd, Nemeskajal, Nemeskosút, Taksony, Tósnyárasd, Vága és Vízkelet) 2007-ben megalakította a Dudvág Kistérségi Társulást. A társulásban együttműködő községek vezetőinek feltett szándéka, hogy az Európai Unió LEADER programját kihasználva minél több pénzügyi támogatást kaphassanak a részt vevő községek területén megvalósítandó fejlesztésekre. Ez a társulás a Szlovákiában elismert és hivatalosan is LEADER támogatást élvező 15 kistérségi társulás egyike. A tavalyi év végén kiírt első pályázatokra a tagközségekből 7 sikeres pályázat kapott támogatást, ezekből kettő Nagymácsédon valósul majd meg 2011 tavaszán mintegy 245 000 EURO értékben.

Mit tart az elkövetkező 4-8 év legfontosabb teendőinek falujában?

Vannak még felújításra váró középületeink, mint például az alapiskola, a kultúrház, vagy a ravatalozó épülete. Ezekra a problémákra folyamatosan keressük a megoldást és főleg a pénzügyi támogatást, hogy ne a község költségvetéséből kelljen a munkákat finanszíroznunk. Az elkövetkező években egyre nagyobb szerepet kap majd a községek együttműködése a Dudvág társuláson belül, hiszen a LEADER pályázatrendszer a jelenleginél sokkal több pénzforrást biztosíthat majd falvainknak. Az idei év azonban egy égető problémát vetett fel községünkben, mégpedig a magas talajvízzel járó gondokat. Biztos vagyok benne, hogy éppen ez az a probléma, ami a község lakosságát leginkább sújtotta, és erre kell majd sürgősen valamilyen megfelelő technikai megoldást kidolgoztatnunk a következő hónapokban.

TERRA Hírújság

Az átépített óvodában 14 lakás a posta és az egészségügyi központ kap helyet

Az iskola területén megépített új sportpálya