Az elmúlt választási időszak tevékenységéről, eredményeiről, és a jövőt illető elképzelésekről Jancsó István, Negyed község polgármestere tájékoztatta honlapunkat.

Az elmúlt négy év legnagyobb beruházása „Negyed történelmi főterének felújítása“ volt. Bár a beruházásnak még csak az 1. szakasza épült meg, falunk máris új arculatot kapott. A projekt a jövőre 900 éves Negyed főterének felújítását a községi hivataltól egészen a helyi halastóig tervezi. Az első szakaszban megoldottuk az egész központ vízelvezetését, felújítottuk a községi piacteret, kiépítettük a középületek szennyvízelvezetését, új közvilágítást és köztérfigyelő kamerahálózatot a biztonság és a rend érdekében.

Nem feledkeztünk meg sem a gyerekekről, sem az idősekről. A sok díszfa mellett a pihenésre padokat helyeztünk el. Aminek már most nagy sikere van, ígéretünkhöz híven megépítettük a köztéri játszóteret a legkisebbek részére.
A csodálatosan átépített főterünk, a közelmúltban átadott 28 lakás és természetesen a személyautók száma falunkban megkívánta, hogy bővítsük a parkolók számát. Az elmúlt 4 évben összesen 47 parkolóhelyet építettünk.
Egyik legégetőbb gondunk szinte minden választási idényben a fiatal családok lakásgondjainak megoldása. E gond megoldását prioritásnak tekintettük, így ígéretünkhöz híven folytattuk a bérlakás építési programot. 2007 augusztusában adtuk át immár harmadik lakóházunkat. Ez a beruházás 15 fiatal család lakhatási gondját oldotta meg. Mivel a lakás iránti igény ennek négyszerese volt, 2008-ban egy újabb beruházásba kezdtünk. A községi hivatal szomszédságában levő épület felújításával és hozzáépítésével újabb 13 lakást adhattunk át. Az épületben helyet kapott még az új nyugdíjasklub és több községi rendezvénynek is otthont ad.
Szintén nagy és megoldatlan gondunk volt, hogy iskolánk használata már-már veszélyes volt. Külső és belső minősége nem felelt meg a követelményeknek. Öt éves kemény munkánkat siker koronázta.
Pályázatunkat 3. alkalommal elfogadták, és így elkezdhettük a felújítási munkákat. Az iskolánk új hőszigetelt tetőt kapott. A régi, nagyraktárra emlékeztető pléheket korszerű, időtálló cserépre cseréltük. Az épület új külső burkolatot kapott hőszigeteléssel, az összes osztály, szertár és szakmai kabinet új festést, új arculatot kapott, a médiatermet új számítógépekkel szereltük fel, továbbá kicseréltük az összes ablakot, külső és belső ajtót újakra.

A környezetvédelem továbbra is prioritást élvez Programunkban. Bővítettük a hulladéktározót egy újabb kazettával. Ezzel a kommunális hulladék tárolása a további években is megoldott kistérségünkben.
Ami a legfontosabb, és amit legtöbben várnak, a csatornahálózat befejezése. Az EU-s alapokból most közösen pályáztunk a szomszéd Farkasd községgel. Az EU-s szabályok szerint csak egy kérvényező lehet, így az egész pályázat benyújtását Negyed vállalta fel. A pályázatot már jóváhagyták. A szerződés értelmében a beruházás összértéke 10,5 millió €. A beruházás kezdete terveink szerint 2011 májusa.
Ami nem látszik ugyan, de mindenkép említésre méltó és fontos – a szociális gondoskodás. A rászorultak szociális ellátását most is ellátjuk. Ezt a feladatot a község által alkalmazott gondozók látják el. Akik kérik, a nyugdíj nagyságától függően a község az ebédek árához is hozzájárul, valamint a 70 év feletti lakosok a befizetendő illetékre is 50 % kedvezményt kapnak.
A munkanélküliség nagy gond nálunk is. Minden pályázati lehetőséget kihasználunk, hogy legalább így segítsünk a rászorultakon. Az elmúlt 4 évben 496 munkanélküli lakost alkalmaztunk, így segítettünk legalább átmenetileg megoldani gondjaikat.
Hogy a test jól érezze magát, a lelket is ápolni kell. Odafigyelünk a kultúra, a sport színvonalára is. Azon kívül, hogy anyagilag támogatjuk kulturális szervezeteinket, és a nehéz gazdasági időszak ellenére minden évben megrendezzük a hagyománnyá vált 3 napos negyedi napokat. A rendezvény kultúrprogramok, és sportrendezvények széles választékával járul hozzá minden éven lakosaink kikapcsolódásához és szórakozásához.

Fontosnak tartjuk szűkebb régiónkon kívül a határon túli településekkel is az együttműködést. Mi két magyarországi településsel tartunk kapcsolatot. A Budapest melletti Törökbálinttal egyelőre kizárólag a kultúra és a sport terén. Más a helyzet a Pécs és Mohács között fekvő Bóly településsel. Ez igazi testvértelepülési kapcsolat, hiszen Bóly lakosságának meghatározó százalékát negyediek vagy az ők leszármazottjai alkotják. Ennél a kapcsolatnál az együttműködés már gazdasági téren is működik.
Úgy érzem, az aktuális gazdasági helyzetre való tekintettel az elmúlt 4 év „termése“ nagyon jó volt, hiszen a sikeres pályázatoknak köszönhetően az elmúlt 4 év alatt a község vagyona 48 %-kal nőtt. Biztos vagyok benne hogy a tapasztalat, az akarás, az egyetértés és a támogatás együtt a jövőben is meghozza gyümölcsét és céljaink ismét megvalósulnak:

 

 • Lakásépítés folytatása
 • Új építkezési telkek kimérése
 • Temetőkben járdák építése
 • A főtéren megvásárolt ún. Décsiház felújítása -Könyvtár, helytörténeti múzeum, klubhelyiségek
 • Új buszmegállók építése
 • Közvilágítás teljes felújítása
 • Kultúrház teljes átépítése
 • Vágmenti szabadidőközpont kialakítása
 • Úthálózatunk maradék 20 %-nak felújítása
 • Rendezett biológiai gyűjtő kialakítása
 • Csatornahálózat teljes kiépítése /a támogatási kérvény már elfogadva, a szerződés a támogatásról aláírva/
 • Új szennyvíztisztítóállomás építése