Borsányi Gyula ismét az MKP polgármester jelöltjeként indul az idei őszi önkormányzati választásokon. Polgármesterként 1998-tól irányítja szülőfaluját, mely szemlátomást fejlődik, épül és szépül. Megkértük, nyilatkozzon, hogy irányítása alatt, mi minden épült az elmúlt években Pereden.

Az elmúlt években nagyon sok beruházás, rekonstrukció valósult meg, ezért időrendi sorrendben csak az utolsó 4 év eredményeit vázolom fel. A Telek-tó feltöltött részén a Zsigárdi utcára néző területen felépítettük az Állami Építkezési Alap és az Építkezésügyi Minisztérium támogatásával a három 12 lakásos tömbházat, ahol 2007 novemberétől 36 fiatal család részére biztosítottunk standard lakhatási lehetőséget.

Két esztendőn keresztül húzódott a római katolikus templom tatarozása. A plébános úr, a hívők és a 2006-ig működő koalíciós kormány miniszterelnök- helyettesének Csáky Pál támogatásának köszönhetően, sikerült műemlékszintűre emelni ezt az egyházi létesítményt. Az evangélikus imaház tatarozásához és födémcseréjéhez szintén a kormányhivataltól, Čaplovič miniszterelnök-helyettestől, és a hívőktől kaptunk segítséget.
Azzal a céllal, hogy a helyi óvoda üzemeltetésének díját csökkentsük, elvégeztük az épület tetőzetének víz és hőszigetelését, nyílászáróit pedig modern hőszigetelt ablakokra cseréltük. Ezenkívül új lámpatesteket helyeztünk el az óvoda összes helyiségébe, amely a természetes fényhatású megvilágítást imitálja.
A Nyugatszlovákiai Vízművek befejezték a csatornahálózat kiépítését községünkben. A lakossági ingatlanok és középületek fokozatosan kötődtek rá a fővezetékre. Sajnos, a késő tavaszi esőzések miatt akadt probléma, ezért helyszíni vizsgálatot rendeltünk el. Az aknák újratömítése hamarosan elkezdődik.
2009-ben a Széles utcában újabb 18 lakásos tömbházat adtunk át.
A lakosság sportolási lehetőségeinek fejlesztése érdekében multifunkciós műfüves pályát létesítettünk az alapiskola udvarán. Örömmel tölt el bennünket, hogy a pálya kihasználtsága folytonosan emelkedik.

A temető kápolnájának felújítását a falak alávágásával és szigetelésével már el is kezdtük, a falakra a speciális vakolat jövőre kerül fel. A kálváriadombon lévő szobrok, a plébánia előtt lévő szobor és a templom orgonájának felújítását az egyházzal közösen finanszíroztuk.
„A Gyűjtőudvar és komposztáló“- környezetvédelmi regionális projekt (melynek költségvetése 2 millió euró) előkészítő adminisztrációs munkálatai befejeződtek, a szerződés alá van írva és kora tavasszal megkezdjük a komposztáló építését. Az átadásra 2011 novemberében kerül sor.
Uniós és állami támogatással a község központját, varázsoljuk a közeljövőben szebbé. A munkálatok már az Ifjúsági utcában el is kezdődtek és tavasszal folytatódnak. Az idén indított továbbképző projekttel az 50 év feletti korosztályt szólítjuk meg, azokat, akik elveszítették a munkahelyüket és a közeljövőben érvényesülni szeretnének. Amióta Nyitra Megyei Önkormányzati képviselőként is tevékenykedem, évente 50- 55 ezer euró támogatást kapunk a megyétől a szociális otthon fenntartására. Erre az intézményre szinte nem is kell a községnek anyagi eszközöket fordítani.
Nem feledkezünk meg a község újszülöttjeiről sem, akiket karácsony tájékán minden évben bankkönyvvel, ajándékcsomaggal ajándékozunk meg. Támogatjuk az idősebb korosztályt is. A község nyugdíjasait meghitt, kedves találkozón, a Nyugdíjasnap alkalmával ajándékozzuk meg. Anyagi és egyéb támogatásban részesítjük községünk társadalmi szervezeteit, társulásait, kulturális csoportjait.

Ha megválasztják polgármesternek, hogyan folytatja a község fejlesztését?
A közeljövőben tervezzük a közvilágítás rekonstrukcióját, a felszíni vizek elvezetését, modern optikai kábelű internetes hálózat kiépítését és még sorolhatnám.

Mit üzen a peredi választópolgároknak?
Felkérem Pered lakosságát, hogy november 27-én minél nagyobb számban járuljanak az urnához. Voksoljanak azokra a jelöltekre, akikben megbíznak, azokra, akik már az elmúlt választási időszakban bizonyítottak.
Amennyiben rám szavaznak, ígérem, hogy szülőfalum fejlődését és a lakosság igényeit szem előtt tartva folytatom az elkezdett munkát, melyet úgy, mint eddig, becsületesen végzek majd.
Megtisztelő bizalmukat köszönöm!