November 4-én négy órakor a rimaszombati református templomban ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának harmadik ülése, melynek keretén belül tizenöt diakónust szenteltek fel.

A második világháború óta most először került sor ilyen eseményre a református egyház életében. Egyrészt azért, mert sem a rendszerváltásig, sem pedig az azt követő tizennyolc évben nem is volt református diakónus képzés a Szlovákiai Református Egyházban. Az önkéntes diakónusok képzésének szükségességét az egyház Diakóniai Központja kezdeményezte, melyről később zsinati határozat is született. Ennek alapján indult el két évvel ezelőtt a tizenöt önkéntes diakónus képzése a hanvai Diakóniai Központban.

Az ünnepi istentiszteleten vendégként részt vett Wolfgang Wagenfeld, az Észak-Német Református Egyház Diakóniájának hivatalvezetője, mivel anyagilag is segítették a két évig tartó diakónusképzést. Az istentiszteleten Géresi Róbert magyar és Marián Hamari szlovák püspökhelyettesek szolgáltak igehirdetéssel, a diakónusokat Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok, valamint a hét magyar egyházmegye esperese szentelte fel és bocsátották ki szolgálatba.

VIII. Zsinat 3. ülése pénteken Hanván folytatódik, melynek fő témája a 2009-es évről szóló püspöki jelentés, a református egyház Diakóniai Központja tevékenységének ismertetése, valamint az egyházi szertartások – keresztelők, esküvők, konfirmációk és temetések – végzésének feltételeiről szóló törvényjavaslat megvitatása. Fazekas László a Reformatának nyilatkozva elmondta, hogy fontosnak tartja egy ilyen törvény elfogadását, mivel a református egyházban eltérő vélemények alakultak ki ezen szolgálatok végzésével kapcsolatban, ezért kell azt a hitvallások és a Szentírás alapján szabályozni. Amennyiben a zsinat megszavazza a törvényjavaslatot, akkor a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lesz az első a tavaly tavaly május 22-én megalakult Magyar Református Egyházban, ahol ilyen egyedülálló törvény lép életbe.

 

Felvidék Ma, Reformata