Tallós község polgármestere, Horváth Zoltán beszélt az elmúlt választási időszak tevékenységéről, eredményeiről, és a jövőt illető elképzelésekről.

 

A négy évvel ezelőtt vállalt programból mit sikerült egészen, vagy részben teljesíteni?
A négy évvel ezelőtti választási programom szlogenje az volt, hogy „Tallós többet érdemel“. A képviselő testület tagjaként ismertem községünk hiányosságait, problémáit és szükségleteit. Minden község prioritása a fiatalok megtartása, ami egyben az intézmények fennmaradását és az infrastruktúra bővítését is jelenti. Ennek tükrében egy lakásépítési programot dolgoztunk ki, melynek keretében négy hektáros területen bérlakások és családi házak építésre biztosítottunk helyet. Eddig 21 lakást adtunk át, és tekintettel a nagy érdeklődésre, továbbiakat fogunk építeni. Számomra a legfőbb célt a kultúrházhiány megoldása és a belső utak rendbetétele jelentette. Kistérségi pályázat útján sikerült megvalósítani régi álmunkat: Tallósnak végre lesz megfelelő színvonalú kultúrközpontja, melynek realizációja még az idén elkezdődik. Minden várakozást felülmúlt a belső utak minőségének megváltoztatása. Miután elkészült a szennyvízhálózat, sikerült 2,8 km hosszú új aszfaltburkolatot kikönyökölnünk, amivel teljesen megváltozott nemcsak az érintett helyen élők, de községünk minden lakosának életkörülménye.Meg kell említenem óvodánk teljes rekonstrukcióját, a stadion és a tűzoltószertár felújítását, az iskola új műfüves pályáját, valamint a faluközpont teljes átépítését, melynek befejezése után új járdák, bicikliút, autóbuszmegálló és játszótér fogja szolgálni úgy Tallós lakóit, mint minden idelátogatót.

A falu életének melyik területén volt tapasztalható lényeges fejlődés?
Odafigyeltünk községünk életének minden területére. Minden erőnkkel támogattuk szervezeteinket, melyek nagyszerű eredményekkel hálálták meg a bizalmat és szereztek jó hírnevet községünknek. A legnagyobb a labdarúgószakosztály, a legeredményesebb a bokszklub, a legnagyobb biztonságot az önkéntes tűzoltószervezet biztosítja, na és a legcsinosabbak a Csemadok szervezet szereplői, táncosai és mazsorettjei.
Ők valamennyien nagyszerűen teljesítettek úgy idehaza, mint külföldön is. Mégis a leglényegesebb fejlődés a már említett úthálózatban és az alapiskola-óvoda működtetésében volt érzékelhető. Az iskolába az új igazgatósággal új ötletek is kerültek. Négy év alatt iskolánk 35 számítógéppel, 3 interaktív táblával és a már említett műfüves pályával lett gazdagabb. A könnyebb beilleszkedés érdekében nulladik osztályt nyitottunk, és a nagyszerű kollektívának köszönhetően zene-, rajz-, tánc és sporttevékenység zajlik.

Vannak-e félbehagyott, vagy befejezetlen projektjeik?
Félbehagyott pályázata községünknek nincs, folyamatban lévő több is. A jövő évben is folytatódnak tanfolyamaink, amelyek többféle szakma elsajátítását és beteggondozói végzettség megszerzését biztosítják hátrányos helyzetű lakosaink számára. Befejezés előtt áll a tűzoltószertár átépítése, valamint a faluközpont rekonstrukciója, és végre elkezdődött a kultúrközpont felújítása is, mely előreláthatólag a jövő év végére fog elkészülni.

Az Ön véleménye szerint az államnak, a törvényhozásnak, az önkormányzatiság melyik területét – feladatát, szerepét, stb. – kellene átértékelnie a jobb, minőségibb munka érdekében?
Az önkormányzatokra az utóbbi években egyre több feladatot hárítottak át, az előző kormány alaposan visszafogta költségvetéseinket is. Sok mindennel lehet ezt magyarázni, még a gazdasági válság kihatásaival is, de attól még az óvodát, napköziket fenn kell tartanunk, a szemetet el kell szállítanunk, és a rezsiköltségeket is ki kell fizetni. Véleményem szerint megoldást jelentene, ha az iskolák teljes mértékben az Iskolaügyi Minisztérium hatáskörébe tartoznának, ellentétben a mostani állapottal, amikor a jogalanyinak titulált iskola intézményének egy részét az iskolaügy, másik részét pedig az önkormányzat finanszírozza. Teljesen logikátlannak tartom a jelenlegi megoldást, ellenőrzés szempontjából sem szerencsés ez az állapot.

Hogyan értékeli a szűkebb és a szélesebb régió településeinek együttműködését, illetve a testvértelepülési kapcsolatok színvonalát?
Fontosnak tartom a települések közti együttműködést, tapasztalatcserét. Legyen az akár a szomszéd községekkel való tapasztalatcsere vagy határontúli kapcsolat, nyitott szemmel járva mindig lehet tanulni, ellesni akár egy-egy apróságot is, amit odahaza hasznosítani lehet.
Tallós község ezen a téren úgy érzem nagyon színvonalas kapcsolatokkal büszkélkedhet. Nagyszerűen működik a 6 községből álló Termál Kistérség, melyen belül sikeresek voltunk a Leader programban, valamint sok tapasztalatot hozott a magyarországi Aba nagyközséggel és az erdélyi Borszék fürdővárosával kötött testvértelepülési szerződés is.

Mit tart az elkövetkező 4-8 év legfontosabb teendőinek falujában?
Rendkívül optimista vagyok a jövőt illetően. Lassan kilábalunk a gazdasági válságból, ami sajnos lefékezte fejlesztési terveinket. Bizakodásra ad okot az új kormány összetétele is, mert hát az előzővel nekünk, túlnyomóan magyarlakta községeknek, nem volt könnyű együttműködni. Természetesen folytatjuk lakásépítési programunkat a hozzá szükséges infrastruktúra kiépítésével együtt. Már előkészítettük azokat a földterületeket, ahol ipari parkot, rekreációs központot és szeméttelepet létesíthetnénk. Rendbe fogjuk tenni az Esterházy kastély melletti 22 ha területen fekvő ősparkot, amely Szlovákiában egyedülálló. Kicseréljük az alapiskola épületének ablakait, rendbehozzuk a községi épületeket. Mindenegyes mozzanatot fontosnak tartok, ráadásul szeretem a kihívásokat.