Roma polgártársaink szép sikert könyvelhetnek el az önkormányzati választásokon. 23 település élén áll mostantól roma polgármester, és növekszik számuk a képviselőtestületekben is. Ha a tendencia nem áll meg, ez a népes kisebbség is bizonyíthatja: saját sorsának alakításába hasznosan tud beleszólni. S még valamit: egy fecske is csinálhat nyarat.


Másfajta vonatkozásban érdekes a Most-Híd vegyespárt választási eredménye. Egyrészt, mert kiderül belőle, hogy a struktúráinak építésében és a tagtoborzásban finnyás politikai elit – amelynek alapszervezetei nem léteznek -, helyi szinten is pozíciókra tör. Ahogyan a pártelnök a választásokat követő sajtóértekezletén fogalmazott: egyelőre még nem sikerült elég nagy számú, a saját lakhelyén ismert és elismert személyiséget maguk mellé állítaniuk, ennek köszönhető, hogy az általuk vártnál kevesebb befutójuk lett. Bár: így sem kevés.
A 95 önálló Most-Híd párti polgármester nagy többsége Dél-Szlovákiában, illetve a magyarok által is lakott járásokban nyert. Több helyen úgy, hogy a lakosság nem is tudta, a párt színeiben indult a jelölt, levélíróink állították-állítják: rosszul tüntettük fel kimutatásunkban a polgármester pártállását, mert ő független volt. Így tudták a választói. A központi választási névjegyzékben, illetve a statisztikai hivatal kimutatásában viszont Most-Híd párti jelöltként szerepeltek. Mintha szégyellték volna, hogy beálltak Bugár kormánypártjába. A képen látható röplapot egy ismerősöm nyomta a kezembe: magyaráznám meg neki, most független vagy – mint ő mondja – „hódas” jelöltekről van-e szó… Nem magyaráztam, mert a jelöltek önmeghatározása enyhén szólva is skizofrén. A választópolgár szempontjából meg félrevezető.

Van még egy további, súlyos gondom is a választási statisztikát tanulmányozva. Vegyespártunk káderpolitikája. Törékeny magyar többségű, magyar kisebbségű és nagyon elöregedett kis falukban, de a rohamosan apadó magyarságú szórványvidéken is többségi jelölteket állított a magyar indulókkal szemben. Szencen például, ahol a város nemzetiségi aranya vészjóslóan romlik, a Most-Híd szlovák ember szerzett mandátumot… Feltehetőleg azért, hogy masszívan támogassák majd a lét és nemlét határán billegő magyar oktatást. Igaz, az írás elején említett romák sem a Most-Híd színeiben jutottak tisztséghez, pedig Bugárék deklaráltan felvállalták programjukban őket is. (Az MKP néhány helyen koalícióban indult a RIS-szel.)
A statisztikai adatokból kirajzolódik egy szomorú térkép is. Közösségünk haldoklásáé. A Nyitra-vidék magyar szórványa minden baj ellenére jelzi magát, az embereket ott helyben a csúcspolitika „ki a király” acsarkodása nem rontotta meg teljesen, ha csak halvány esély volt a sikerre, az okosabb engedett. Lesz néhány Most-Híd polgármester, MKP-s önkormányzati többséggel. Nagyobb baj ott van, ahol eddig még csak enyhe szórványosodásról beszéltünk. Aki a Losonci járás választási eredményeit rávetíti a térképre, van min gondolkodnia. Hogy Jaromir Kaličiakról álmodtak-e a fülekiek, nem tudom, ahogyan azt sem, a keleti végeken a “Quius regio, eius religio” (akié a terület, azé a vallás) elve alapján muszáj volt-e pártot váltani a magyarlakta községekben… Mert a szlovák többségű helyeken eleve szlovákok indultak e párt színeiben is. Igaz, számos helyen (a Nógrádban, a Gömörben, a Bodrogközben) szlovák volt a jelölt magyar vidéken is – feltehetőleg a megbékélés és az együttműködés jegyében… Ám ez a feltételezés is sántít. Elég csak megnézni a Most-Híd és koalíciói (ilyenből több is van) jelöltlistáit Kassán. Ahogy távolabb (keletebbre) a kerületi elnök, Jakab Elemér jól észben tartotta, mit kíván az együttműködés és megbékélés, Kassán a helyi főnök, Igor Sidor olyan kicsinyes dolgokkal, mint a nemzetiségi arányok már cseppet sem törődött. Leutánozta a Most-Híd szenci nemzetiségi politikáját. Ez lesz törvényszerű a pártban?
A legközelebb a statisztikák kapcsán arról: számosabb régióinkban milyenek az erőviszonyok.

Felvidék Ma, ngyr