Az elmúlt hetekben olyan információk láttak napvilágot, hogy a komáromi Selye János Egyetem igazgatótanácsának új tagjai között szerepel Világi Oszkár, a Bugár Béla pártjához közel álló ismert vállalkozó, és Bastrnák Tibor, Komárom város polgármestere, a Most-HÍD parlamenti képviselője is.

Az igazgatótanácsi tagok kapcsán megkerestük az egyetem rektori hivatalát, megkaptuk tőlük a tagok listáját, amelyen jelenleg nyolc név szerepel, egyelőre nincs köztük sem Világi, sem Bastrnák neve. Az egyetem igazgatótanácsának egyébként 14 tagja lehet a törvény szerint, tehát még hat hely szabadon maradt. Tovább érdeklődve, telefonon felhívtuk a tanács egyik korábbi tagját, aki neve elhallgatását kérte, mivel már nem tagja a tanácsnak, és kérdésünkre elmondta, neki olyan információi vannak, hogy a két említett úriembert valóban javasolták a tagságra, de a miniszter döntése még nem ismert.

A törvény ugyanis úgy határoz, hogy a tanács tagjait az oktatási miniszternek kell kineveznie, ő dönt az esetleges lemondásukról is. Ezek után több forrásból is olyan információkat kaptunk, hogy az elmúlt időszakban változások történtek a tanácsban, de nem tudták pontosítani az információkat. Az egyetem honlapjáról sem tudtunk további információt szerezni az igazgatótanács tagjairól.

Azt viszont a hatályos törvény írja elő, hogy a tanácsnak 14 tagja lehet, amely közül hatot az akadémiai szenátus hagy jóvá, a rektor javaslata alapján. Közülük három név ismert: az igazgatótanács elnöki pozícióját Komárom város alpolgármester, a MOST-HÍD képviselője, Dr. Hortai Éva tölti be, emellett tagjai még Járai Zsigmond, ismert magyarországi közgazdász, a jegybank egykori elnöke, és Meszlényi István, a komáromi nyomda igazgatója.

A rektor véleményezése alapján a miniszter által választott képviselők ugyancsak hatan lehetnek, de itt is csak három név ismert a kapott információk alapján: Őszi József, Pásztor István (Komárom város korábbi polgármestere), Vladimír Segeš, hadtörténész, aki a szocializmus évei alatt a külföldön tanuló szlovákiai egyetemi hallgatók ügyeit „felügyelte”.

A két további tagból az egyik az akadémiai szenátus alkalmazotti képviselője, ő Bukor József (egyetemi tanár) és az akadémiai szenátus diákképviselője, Ištványik Norbert (egyetemi hallgató).

Amennyiben áttanulmányozzuk a hatályos törvény 40. cikkelyét, akkor azt is megtudhatjuk, kiket lehet a tanács tagjainak választani. Elsősorban a közélet neves szereplőit, akár vállalkozókat, valamint az önkormányzat olyan képviselőit, akik az iskolaügy, gazdaság és a szociális ügyek területén tevékenykednek.  A tagok mandátuma 6-4-2 év lehet, attól függően, hogy ki javasolta őket a tisztségbe, valamint milyen eredménnyel zárul az előírt sorsolás.

Az igazgatótanács nagyon fontos szerepet tölt be az egyetem életében, hiszen a költségvetési, gazdasági ügyekben véleményt formál, s ezzel elősegíti az intézmény további fejlődését. Úgy véljük, ebből a szempontból egyáltalán nem mindegy, kik döntenek az egyetem sorsáról. Napjainkban tehát még hivatalos információ nincs arról, hogy az említett két politikailag könnyen behatárolható személy valóban tagja lesz-e az igazgatótanácsnak, de az bizonyos, nem volna szerencsés, ha ennyire erős, egyoldalú politikai befolyásoltságot kapna az egyetlen magyar egyetemünk!

Felvidék Ma, rp