Az Európai Parlament Plénuma ma elsöprő többséggel (643 mellette, 10 ellene, 14 tartózkodás) jóváhagyta az emberkereskedelemről szóló jelentést. Az előkészületben levő irányelv a Tanács “az emberkereskedelem elleni küzdelemről” (2002/629/IB) szóló kerethatározatát hivatott felülírni, mivel az nem bizonyult megfelelő válasznak az emberkereskedelem egyre súlyosbodó terjedésére.

A jelentést Bauer Edit néppárti és Anna Hedh szocialista európai parlamenti képviselők közösen dolgozták ki. Az EP és a Tanács által egységes szerkezetbe foglalt javaslat még november végén kapott zöld utat a Parlament két szakbizottságától (az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint az Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság).
A modernkori rabszolgaságnak évente több százezer ember esik áldozatául csak Európában. Nők, férfiak és főként gyermekek az áldozatai ennek a súlyos bűncselekménynek. Így az intézményközi egyeztetés egyik fő célja az volt, hogy egy olyan jogszabály szülessen, amely szigorúan bünteti az elkövetőket és védelmezi az áldozatokat. Ez a hatékony emberkereskedelem elleni harc alfája és omegája. A szövegezés során az egyik legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a jelentés visszatartó erővel bírjon az emberkereskedőkkel szemben, beleértve azokat is, akik a felbujtás, a bűnsegély vagy a kísérlet kategóriájába esnek. A tettes a javaslat alapján öt év szabadságvesztéssel sújtható. Súlyosbító körülmények esetén a szankció akár tíz év szabadságvesztés is lehet. Maga a börtönbüntetés azonban nem mindig bizonyul hatékony elrettentő büntetési tételnek; főleg, ha számításba vesszük az emberkereskedelemből származó nemzetközi szintű éves forgalmat, amely becslések szerint meghaladja a 32 milliárd amerikai dollárt. A jogszabálytervezet egyik új eleme abban rejlik, hogy bevezeti a lefoglalás és elkobzás kategóriáit. Ezenfelül a jogszabálytervezet meghatározza a jogi személyek büntethetőségét is. jelentés áldozatorientált jellegét hangsúlyozandó, fontos említést tenni a bűncselekményt elszenvedetteknek nyújtott segítségi, támogatási és védelemi lehetőségekről is. Külön cikk rendelkezik az emberkereskedelem kísérő nélküli kiskorú áldozatainak és általában a gyermekek jogi helyzetéről. A direktívának megfelelően az érintett áldozatok a nyomozás és a büntetőeljárás előtt, annak során, illetve azt követően megfelelő ideig támogatásban és védelemben részesülnek és ennek a jogsegélynyújtásnak nem feltétele a sértett együttműködése a nyomozás, a büntetőeljárás, valamint a tárgyalás során. “Az egyik legnagyobb siker számomra az, hogy a jogi tanácsadás és képviselet haladék nélküli és – amennyiben a sértett anyagi helyzete indokolttá teszi – ingyenes igénybe vétele is része a javaslatnak. Gyermekek esetében ez a jogsegély ingyenes”összegezte Bauer Edit.
“Az áldozatokat a bűnüldözés gyakran ismételten bünteti. A mi dolgunk, hogy ezt a helytelen gyakorlatot visszaszorítsuk” – tette hozzá a képviselő asszony.
Végül az új jogszabály felszólítja az Európai Bizottságot az uniós szintű emberkereskedelem elleni koordinátor intézményének létrehozására. A koordinátor fő feladatai közé tartozna az emberkereskedelemmel szembeni küzdelem koordinálása, valamint az együttműködés a tagállamok jelentéstevőivel az adott témában. “Jelentős sikernek tartom, hogy végül közös megegyezésre jutottunk a Tanáccsal ebben az igen fontos, ám politikailag érzékeny kérésben”- nyilatkozta Bauer Edit.

 V.N., Felvidék Ma