A LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás december 4-én Kéménden megrendezte az első tanácskozást, melyen ötven érdeklődő vett rész, főleg a párkányi régióból, de volt érdeklődő Érsekújvárból, Ipolyságról és a Lévai járásból is. Az érdeklődők között voltak polgármesterek, egyházi személyiségek, civil szervezetek vezetői, helytörténészek.

 

A találkozó célja volt a honismereti mozgalom iránt felkelteni a figyelmet, szorgalmazni a helytörténeti kutatásokat, felhívni a figyelmet a helyi értékek őrzésére. Az előadók főleg a Magyar Honismereti Szövetség vezetői voltak.
Az ötven éve működő szövetség múltját, eredményeit, terveit, sokrétű tevékenységét mutatta be Debreczeni Droppán Béla, aki ez évben váltotta elnöki tisztségében Halász Pétert. Előadásában kihangsúlyozta, hogy fontosnak tartaná a felvidéki kapcsolatok kialakítását, mivel ezzel a régióval van a legkevesebb a kölcsönös kapcsolata a szövetségnek. Ismertette évi ifjúsági programjaik lényegét is, ahol vetélkedők, pályázatok, táborok formájában hozzák össze a honismeret iránt érdeklődő Kárpát-medencei magyar fiatalokat. Sajnálattal közölte, hogy itt sem igen vesznek részt felvidéki diákok.  Ezért is tartják fontosnak az itt meginduló, vagy már működő honismereti tevékenységet művelő önkéntesekkel a kapcsolatfelvételt.


Csorba Csaba történész, a HSZ alelnöke szintén a honismereti mozgalom fontosságáról szólt, a település- és a családfakutatások jelentőségéről, mellyel nemcsak értéket mentünk, de lokálpatriótákká is neveljük az utókort. Kiemelte, hogy nekünk, felvidéki magyaroknak fontos lenne ismernünk nemcsak a szűk régiónk múltját, hanem a gazdag történelmi múltú Felföld történetét, kiemelkedő nagyjait is, akiket gyakran kisajátít a többségi nemzet, s mi megvédeni sem tudjuk, mert alig tudunk róluk valamit. Mándli Gyula, a HSZ másik alelnöke, helytörténész, könyvtárigazgató, a krónikaírás alapjairól szólt, de ismertette a fotódokumentációkra vonatkozó „alapszabályokat” is. Batka Péter, a Kőhídgyarmaton  általa létrehozott MAG Polgári Társulásról beszélt, s főleg arról a sajátos világlátásról, amely a hely szellemén alapszik. Elemezte, mennyire fontos visszatérni őseink természet szeretetéhez, s hogy életünk minden területén figyelembe kellene vennünk a helyi adottságokat, s újra feltárni egy-egy település, régió szakrális értékeit. Végezetül a házigazda, Baranyai Anna a LIMONIUM GMELINI PT elnöke, a VASVIRÁG néptáncegyüttes vezetője bemutatta a kurtaszoknyás menyasszonyi viseletet.
A hozzászólásokban a honismeret sok területét érintették a jelenlévők. Szóltak a temetők feltárásáról, a régi sírok megmentéséről, a családnevek helyes használatáról, és sok egyéb értékről, amely feltárásra, megőrzésre vár.
A Honismereti Szövetség vezetői segítő kezet nyújtva ígérték meg az együttműködést, akár a LIMES PT-t egy társszervezetként jegyezve, mint az már a gyakorlatban működik erdélyi, délvidéki honismereti szervezetekkel. (Erről a Társulás rövid időn belül határozatot hoz.) A rendezvényen a községek, helytörténészek, iskolák, civil szervezetek kiadványai is bemutatásra kerültek.

 

Dániel Erzsébet, Felvidék Ma