Nyílt napot szervez december 15-én a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium vezetése az oktatási intézmény iránt érdeklődő diákok, szülők és pedagógusok számára. A fél nyolckor kezdődő rendezvény célja, hogy az iskola jövendő diákjai betekintést nyerjenek a gimnáziumunkban folyó oktató-nevelő munkába. A nyitott nap közös reggeli áhítattal fél nyolckor kezdődik, melyen részt vesznek az iskola diákja, majd a díszteremben való általános tájékoztató után a délelőtt folyamán óralátogatáson vehetnek részt az érdeklődők.

A Tompa Mihály Református Gimnázium 1999. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Nem minden előzmény nélkül való, hogy éppen Rimaszombatban jött létre 1945 után Szlovákiában az első református középiskola. A rimaszombati protestánsok korán csatlakoztak a reformáció kálvini ágához. Ebben az időben vált reformátussá a volt plébániai iskola is. A református egyház iskolájában később, a 17. és 18. században teológiát és filozófiát is tanítottak. 1771-ben egy korábbi sajnálatos incidens következtében a református egyház teljes vagyonát elkobozták, az iskoláját bezáratták és a nyilvános istentiszteletek megtartását betiltották. Az iskolában az oktatás a türelmi rendelet kihirdetése után indulhatott újra. A szabadságharc leverése után, 1853-ban a rimaszombati református gimnázium és a Kishonti Evangélikus Esperesség osgyáni gimnáziumának összeolvadásával jött létre rimaszombati székhellyel az Egyesült Protestáns Algimnázium. Ennek az iskolának volt 6 évig a diákja többek között Mikszáth Kálmán is. 1884-ben indulhatott meg a 7. osztályban is a tanítás. Az első érettségizők 1886-ban kerültek ki az akkor már Egyesült Protestáns Főgimnáziumból.

Felvidék Ma, Reformata