A Carissimi-füzetek 1. írásai az értelmi akadályozottság, halmozott fogyatékosság, AAK és támogatott foglalkoztatás témák köré csoportosulnak. A kiadvány foglalkozik a fogyatékosságkutatásban megvalósult szemléletváltással, az értelmi akadályozottak önállóélet-törekvéseinek témakörével.

A halmozottan sérült gyermekek szülei több kérdésükre is választ kapnak. Bemutatjuk a budapesti Bliss Alapítványt, ahol az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) módszerét alkalmazzák, amely a beszédképtelen embereknek segít megmutatni a kimondhatatlant. Szó van a zeneterápiának az értelmi akadályozottak fejlesztésében játszott szerepéről, és összefoglaló olvasható a fogyatékossággal élő emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását elősegítő Add tovább! című nemzetközi projektről. Fogalommagyarázat és könyvajánló is található a Szülőföld Alap által támogatott kiadványban. Letölthető a www.carissimi.sk honlapról.

Tóth Erika, Felvidék Ma