Az év első hónapjában lezajlott a beíratás a Komáromi Eötvös Utcai Általános Iskola első, illetve nulladik évfolyamába. Összességében három osztálynyi kisdiák kezdi majd meg tanulmányait ősszel az intézményben, egy részük pedig az ún. nulladik évfolyamban kezdhet ismerkedni az iskolai élettel.

Ez az előkészítő osztály a komáromi általános iskolák közül egyedül az Eötvös utcán működik évek óta, a szülők nagy megelégedésére. Lényege, hogy a kicsik elhagyva az óvodai közeget, ismerkednek egy kissé komolyabb miliővel. Segítik alkalmazkodásukat a tanulás, a követelmények világához, hogy az első osztály zökkenőmentes legyen számukra.
Idén is tovább zajlik az alsó tagozaton a kommunikációs készség szakmailag megalapozott fejlesztése, illetve az angol nyelv játékos eszközökkel történő oktatása. Az említett készség fejlesztése fontos részét képezi az alapvető oktatási-nevelési stratégiának az iskolában. Az életben alapvetővé vált a helyes önkifejezés, gondolataink megfelelő formába öntésének tudománya, hiszen ez viszi előbbre az egyént, ennek köszönhetően boldogul mind a magán, mind a szakmai életben. A tanulónak ez azért fontos, mert ha megtanulja magát kifejezni, elfogadtatni egy iskolai kisközösségen belül, javul ahhoz való viszonya is. Ez előbbre viszi őt a tanulásban.Az intézményben aktív hagyományőrzés folyik, mely alappillére a közösségi érzésnek, de az egyéni identitástudatnak is. Helytörténeti ismereteket, mozgáskultúrát oktatnak a felső tagozaton. A „Tarisznyás” nevű tánccsoport – amellett, hogy a magyar néptánc elemeit eleveníti fel -, egyfajta önfegyelemre neveli a diákokat. Közülük sokan világot láthatnak, ebben az évben például mintegy 20 gyerek és néhány tanár Lengyelországba, Bem tábornok szülővárosába, Tarnowba utazik az ottani művészeti iskola meghívására. A fesztivál a Visegrad Found támogatásával valósul meg. Tavaly ott voltak a diákok Balatonfüreden a Kisebbségi Fesztiválon, de a Komáromi Napok állandó szereplői is a tánccsoport tagjai, ősszel Szegeden léptek fel egy neves, helyi ünnepségsorozaton. Emellett minden hónapban Alkotóházat rendeznek – művészek bevonásával -, olyan kreatív tevékenységeket kínálva a gyerekeknek, amelyek által gazdag tapasztalatokra, közös élményekre tehetnek szert.
Az iskola oktatói igyekeznek korszerű eszközöket és alternatív módszereket bevonni az oktatásba. Nagyon sikeresek a projekt alapú oktatási és a drámapedagógiai módszerek. A Selye János Egyetem gyakorlóiskolájaként pedig fogadják a pedagógushallgatókat. Az iskolabarátoknak, támogatóknak, szülőknek köszönhetően rengeteg olyan dolog valósulhat meg, ami kiegészíti az iskolai oktatást, biztosítva ezzel az élményekben gazdag tanulást diákoknak.

Flaska Katalin, Felvidék Ma